ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2566 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

en_USEnglish