ดัชนียอดค้าปลีกเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 8.2 % จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งทางแพลตฟอร์มออนไลน์

(ที่มา : สำนักข่าว The Korea Times ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567)

กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้รายงานว่า ดัชนียอดค้าปลีกในเกาหลีใต้ในเดือนมกราคม 2567 เพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากช่องทางออนไลน์มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น

ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยกระทรวงฯ ยอดขายรวมของผู้ค้าปลีกออฟไลน์และออนไลน์รายใหญ่ 25 รายในเดือนมกราคมที่ผ่านมา อยู่ที่ 15.7 ล้านล้านวอน (11.79 พันล้านดอลลาร์) สูงกว่าเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้านี้ที่มีมูลค่า 14.5 ล้านล้านวอน

ยอดขายของร้านค้าออฟไลน์ลดลงร้อยละ 0.3 ในเดือนมกราคม เนื่องจากวันหยุดปีใหม่เกาหลี หรือซอลลัลปี 2566 อยู่ในเดือนมกราคม ในขณะที่ปี 2567 วันหยุดซอลลัลอยู่เดือนกุมภาพันธ์ โดยยอดขายของห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากความต้องการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยนำเข้า ในขณะที่ร้านสะดวกซื้อมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน อย่างไรก็ตาม ยอดขายของซูเปอร์มาร์เก็ตลดลงร้อยละ 9.2

ในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ ขณะที่ยอดขายพุ่งขึ้นร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมกราคม ซึ่งถือว่าเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 เนื่องจากอุปสงค์อาหารและสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนั้นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ยอดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 53.6 ของยอดขายทั้งหมดในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.7 ในปีก่อนหน้า

 

Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy (Thai Trade Center) - Seoul พิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนเกาหลีที่เร่งรีบทำให้แพลตฟอร์มออนไลน์ได้รับการพัฒนาและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะประหยัดเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลือกซื้อสิ่งของบริโภคและอุปโภคแล้ว ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาจากหลาย ๆ แพลตฟอร์ม เพื่อเลือกจับจ่ายใช้สอยในราคาที่ย่อมเยาว์ที่สุด

สำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ส่งออกสินค้าประเภทอาหารที่ต้องการส่งออกสินค้ามายังเกาหลีใต้ ควรศึกษาความแตกต่างและจุดเด่นของสินค้าที่วางขายทางแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับแพลตฟอร์มที่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าต้องการเจาะตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าสำหรับวางขายทางช่องทางออนไลน์ ควรคำนึงถึงบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการขนส่ง รวมถึงควรกำหนดราคาขายไม่สูงมากจนเกินไป และควรคำนึงถึงการรับมือกรณีการขอเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าด้วย

en_USEnglish