สำรวจสินค้าสำคัญในการซื้อขายผ่านออนไลน์ข้ามพรมแดน (CBEC)

สำรวจสินค้าสำคัญในการซื้อขายผ่านออนไลน์ข้ามพรมแดน (CBEC)

ที่มาภาพ: https://www.cifnews.com/article/106056

อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (Cross-Border e-Commerce: CBEC) เป็นช่องทางการค้าออนไลน์ที่ทางรัฐบาลจีนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ สำหรับนำสินค้าเข้ามาขายยังประเทศจีนด้วยการลดภาษี ซึ่งช่วยลดต้นทุน ลดเวลา และไม่ต้องพึ่งพาผู้ประกอบการชาวจีน ดังนั้น เมื่อต้นทุนถูกลงและการนำสินค้าเข้ามาขายยังประเทศจีนง่ายขึ้น ทำให้ช่องทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนค่อย ๆ กลายเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแล

 

ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งออกโดยอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีน

จากข้อมูลของกรมศุลกากรจีน (中国海关总署) ระบุว่าสินค้าส่งออกในปี 2565 คือ สินค้าอุปโภคบริโภค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.8 ของสินค้าส่งออกทั้งหมด โดยสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า และกระเป๋า คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมาคือสินค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 17.1 และผลิตภัณฑ์สิ่งทอภายในบ้าน ร้อยละ 7.8

 

สำหรับสินค้านำเข้า สินค้าอุปโภคบริโภคก็ยังคงเป็นสินค้าหลัก คิดเป็นร้อยละ 98.3 โดยสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำเข้ามากที่สุด ได้แก่ สินค้าประเภทความงามและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 28.4  อาหารสด คิดเป็นร้อยละ 14.7 ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 13.9 และนมผง คิดเป็นร้อยละ 12.9

 

สำรวจสินค้าสำคัญในการซื้อขายผ่านออนไลน์ข้ามพรมแดน (CBEC)

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1020/98687.html

 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีน (CBEC)

ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าในปี 2566 ผู้ใช้งานอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีนนิยมซื้อและการดูแลร่างกายส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 42.50 เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้าและกระเป๋าร้อยละ 40.92 สินค้าเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพร้อยละ 36.58 ตามด้วยอาหารและบริการเครื่องดื่มร้อยละ 35.79 เป็นต้น

สำรวจสินค้าสำคัญในการซื้อขายผ่านออนไลน์ข้ามพรมแดน (CBEC)

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1020/98687.html

 

ลักษณะของผู้ใช้งานอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีน

 

สำรวจสินค้าสำคัญในการซื้อขายผ่านออนไลน์ข้ามพรมแดน (CBEC)

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1020/98687.html

 

ผลิตภัณฑ์ดูแลความงามเป็นสินค้าหมวดหมู่หลักในการนำเข้าและส่งออกผ่านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (CBEC) แบรนด์ต่าง ๆ ควรคว้าโอกาสทางการตลาดนี้ หมั่นปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และระบบบริการ สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง  รวมทั้งทำความเข้าใจความต้องการและนิสัยของผู้บริโภคชาวจีนและการกำหนดกลยุทธ์การตลาดแบบกำหนดเป้าหมาย

 

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

ในยุคที่การซื้อขายทางออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทางรัฐบาลจีนจึงเปิดช่องทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (CBEC) เพื่อเป็นช่องทางส่งเสริมการค้าที่ช่วยเปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการจากต่างประเทศในการนำสินค้าเข้ามาขายชาวจีนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยสามารถลดขั้นตอนการทำเอกสารและเสียภาษี ทำให้ลดต้นทุนและเวลา และยังสามารถอำนวยความสะดวกให้กลุ่มผู้บริโภคในด้านการจับจ่ายของได้ รวมทั้งมีตัวเลือกสินค้าเพิ่มมากขึ้น และได้สินค้าในราคาที่ถูกลง ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหญิงสาววัย 19-35 ปี ที่มีฐานะปานกลาง ด้วยเหตุนี้ กลุ่มสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุดจึงเป็นสินค้าด้านความงามและผลิตภัณฑ์

 

CBEC เป็นช่องทางที่ช่วยลดความเสี่ยงในด้านการลงทุน หากผู้ประกอบการไทยมีความสนใจนําสินค้าเข้ามาขายในประเทศจีน สามารถเริ่มจากการนำสินค้าที่มีราคาไม่สูงเข้ามาเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าสาวชาวจีนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยทำงาน ซึ่งเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในช่องทาง CBEC เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค สังเกตกลยุทธ์ของคู่แข่ง และทดลองทำการตลาด ก่อนจะค่อย ๆ ขยายฐานลูกค้าหรือขยายช่องทางการจำหน่ายรูปแบบออฟไลน์ในอนาคต

________________________________________________________________________________

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่ 1 มีนาคม 2567

 

แหล่งที่มา

http://brussels.customs.go.th/data_files/36c2ac58d2534b771d056a560247e09f.pdf

https://www.iimedia.cn/c1020/98687.html

en_USEnglish