เมียนมาเปิดห้องแล็บใหม่ QC ยกระดับการการผลิตสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ในโอกาสครบรอบ 77 ปี วัน Union Day เมียนมาได้เปิดห้องแล็บใหม่ตรวจสอบคุณภาพ (QC : Quality Control) สินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร (GAP :  Good Agricultural Practice) และมาตรฐานส่งออก เป็นอีกหนึ่งก้าวที่แสดงว่า เมียนมาให้ความสำคัญกับการเกษตรรองรับการบริโภคการค้าในประเทศและการส่งออก

 

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy (Thai Trade Center) - Yangon

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

en_USEnglish