วันที่ 25 มกราคม 2024 สินค้าจานกระดาษจากประเทศไทยถูกฟ้องว่าทุ่มตลาดสหรัฐฯ เข้าข่ายต้องถูกantidumping duty (AD) ประเทศที่ถูกฟ้องร่วมด้วยคือจีนและเวียดนามซึ่งถูกกล่าวหาเพิ่มเติมว่าได้รับเงินสนับสนุนอย่างมากจากภาครัฐบาลและเข้าข่ายต้องถูก countervailing duties (CVD) ผู้ยื่นคำฟ้องต่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ คือ The American Paper Plate Coalition ที่ประกอบไปด้วยบริษัท AJM Packaging Corporation, Aspen Products In., Dart Container Corporation, Hoffmaster Group Inc., Huhtamaki Americas, Inc., และ Unique Industries Inc.,

 

บริษัทผู้ยื่นฟ้องอ้างว่า Antidumping Margins (AD) และ CVD ของสินค้าจากทั้งสามประเทศ ที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน คือ

 

  •          จีน dumping margins ระหว่าง 142.45% ถึง 168.45%, ad valorem และ countervailing duty margins สูงกว่า de minimis              
  •          เวียดนาม dumping margins ระหว่าง 255.46% ถึง 278.56%, ad valorem และ countervailing duty margins สูงกว่า de minimis
  •          ประเทศไทย dumping margins ระหว่าง 36.9% ถึง 42.89%, ad valorem

       

สินค้าจานกระดาษจากประเทศไทยถูกฟ้องทุ่มตลาดสหรัฐอเมริกาสินค้าที่ถูกฟ้องว่าทุ่มตลาดมีหลากหลายประเภท ได้แก่ จานกระดาษสีขาว จานกระดาษทั้งที่มีการแต่งสีและที่แต่งสี จานกระดาษแต่งลวดลายไม่ว่าจะด้วยเทคนิค วิธีการ และเทคโนโลยี่ใดๆ รวมถึง surface finish, coated, uncoated ที่พิมพ์รูปหรือข้อความด้วยวิธี beater-dyeing หรือ dip-dyeing ไม่ว่าจะผลิตจากวัตถุดิบอะไร ไม่ว่าจะเป็น caliper หรือ basis weight ใดๆ ไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือขนาดใดๆ ไม่ว่าจานจะมีกี่ช่อง และรวมถึงจานที่มีการตกแต่งด้วย foil หรืออื่นๆบนขอบจานหรือบนผิวหน้า

 

สินค้าจานกระดาษจากประเทศไทยถูกฟ้องทุ่มตลาดสหรัฐอเมริกาสินค้าที่ไม่รวมอยู่ในคำฟ้องทุ่มตลาด คือ จานกระดาษที่ผลิตจากการใช้ liquid fiber ขึ้นรูปเป็นจานโดยตรง สินค้าชามกระดาษ (paper bowls) ถังกระดาษ (paper buckets) และที่ใส่อาหารทำจากกระดาษที่มีฝาปิด

 

คาดการณ์กำหนดการพิจารณาไตร่สวนของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯและ U.S. International Trade Commission (ITC) ดังนี้

สินค้าจานกระดาษจากประเทศไทยถูกฟ้องทุ่มตลาดสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อคิดเห็น สคต ลอสแอนเจลิส

ปัจจุบันจาน ชาม และถ้วยกระดาษ ได้รับความนิยมใช้แพร่หลายในสหรัฐฯ STATISTA ประมาณการณ์ว่าในปี 2020 คนอเมริกันมากกว่า 220 ล้านคนใช้จานชามและถ้วยกระดาษเป็นภาชนะใส่อาหารในการรับประทานอาหารในบ้านเป็นประจำในชีวิตประจำวัน เชื่อกันว่าเป็นผลมาจากความนิยมในหมู่ผู้บริโภควัยหนุ่มสาวที่ต้องการความรวดเร็วสะดวกสบายในชีวิต ไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บล้าง การเติบโตของตลาดให้ บริการอาหารไปรับทานที่บ้านและบริการรับส่งอาหาร และความเชื่อว่าการใช้จานกระดาษเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดี กว่าการใช้จานชามพลาสติก

 

บริษัทวิจัยตลาด imarc ประมาณการณ์มูลค่าตลาดสินค้าถ้วย ชาม และจานกระดาษในสหรัฐฯในปี 2023 ว่าเท่ากับ 21.68 พันล้านเหรียญฯ คาดการณ์ว่าระหว่างปี 2024 – 2032 ตลาดจะเติบโตต่อเนื่องในอัตราเติบโตร้อยละ 0.7

 

มูลค่านำเข้าสินค้าจานชามและถ้วยกระดาษของสหรัฐฯในปี 2022 รวมทั้งสิ้น 542.24 ล้านเหรียญฯ เติบโตจากปี 2021 ถึงร้อยละ 567.57 แต่มูลค่านำเข้าในระยะ 11 เดือนของปี 2023 (มกราคม – พฤศจิกายน) ลดลงร้อยละ 9.84 เหลือเป็น 454.59 ล้านเหรียญฯ แหล่งอุปทานนำเข้าสำคัญของสหรัฐฯเรียงตามลำดับมูลค่านำเข้าในปี 2022 คือ จีน ไต้หวัน เม็กซิโก คานาดา และเวียดนาม มูลค่านำเข้าจากไทยอยู่ในลำดับที่ 9 แสดงการเติบโตในลักษณะก้าวกระโดด โดยเฉพาะในปี 2022 ที่มีอัตราเติบโตถึงร้อยละ 826.98

สินค้าจานกระดาษจากประเทศไทยถูกฟ้องทุ่มตลาดสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ: ข่าวข้างบนนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งที่จัดทำและนำเสนอข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป และบางส่วนเป็นความเห็นส่วนบุคคล สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส นำมารวบรวมเผยแพร่เพื่อแก่ผู้สนใจ เนื่องจากเป็นข้อมูลและความเห็นจากบุคคลที่สาม การนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณเฉพาะบุคคล สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส  ​​​​​​​​​​​​​​​| ข่าวประจำสัปดาห์ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

en_USEnglish