ฮ่องกงยกระดับบทบาทในเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA ผ่านการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล

ฮ่องกงมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางด้านการเงินผ่านการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA (Greater Bay Area) และบูรณาการความมือการพัฒนาเศรษฐกิจกับจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดด้านข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ GBA โดยการยกระดับการเชื่อมต่อข้อมูล (Flow of Information) และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ที่เป็นจุดแข็งของฮ่องกงและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

 

          ฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่จะเริ่มดำเนินโครงการนำร่องการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA ในเดือนธันวาคม 2566 โดยระยะแรกจะเริ่มจากข้อมูลธนาคาร ข้อมูลเครดิต และข้อมูลสาธารณสุข ตามแผนงานของรัฐบาลกลางจีนในการเชื่อมต่อฮ่องกง มาเก๊า และระบบเศรษฐกิจของ 9 เมืองทางใต้ของจีน หน่วยงาน Innovation, Technology and Industry Bureau ของฮ่องกงเปิดเผยว่าในระยะต่อไปผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเลือกเข้าร่วมการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านสัญญามาตรฐาน (Standard Contract) ที่จะระบุความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการและผู้ให้บริการต่าง ๆ จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดความสะดวกและยกระดับการให้บริการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

โครงการนำร่องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างฮ่องกง มาเก๊า และเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการยกระดับความปลอดภัยและระบบการเชื่อมต่อข้อมูลในภาพรวมของจีนแผ่นดินใหญ่ โดยจะเป็นจุดเชื่อมต่อด้านข้อมูลของจีนกับต่างประเทศทั่วโลก

 

ความคิดเห็นของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การเงิน และการลงทุน มีระบบมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก การพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการสินค้าและบริการของไทยที่สามารถใช้ฮ่องกงเป็นจุดเริ่มต้นในการบุกตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ต่อไป

 

แหล่งข้อมูล

https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3245388/deal-data-transfer-boosts-hong-kongs-role-greater-bay-area

en_USEnglish