ทางรถไฟลาว-จีน ขุมพลังแก่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ของภูมิภาค

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ผ่านมา ครบรอบ 2 ปี ที่รถไฟลาว-จีน เปิดให้บริการ ซึ่งช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รถไฟลาว-จีน ทำการขนส่งโดยสารถึง 24.2 ล้านคน และขนส่งสินค้าถึง 29.1 ล้านตัน เรียกได้ว่ารถไฟลาว-จีน กลายเป็นช่องทางการขนส่งที่สำคัญ เป็นพลังชีวิตใหม่ให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ด้านการขนส่งโดยสาร ช่วงแรกที่เปิดให้บริการมีผู้มาใช้บริการกว่า 6 แสนคน ต่อเดือน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านคน ต่อเดือน โดยรวมทั้งหมดจนถึงปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการแล้ว 24.2 ล้านคน ทั้งนี้ รถไฟลาว-จีน ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดยการให้บริการจองตั๋วรถไฟผ่านแอพพลิเคชั่นและเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านระบบธนาคารของธนาคารท้องถิ่น ทำให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น

 

ด้านการขนส่งสินค้า ช่วงแรกที่เปิดให้บริการมีรถไฟเพียง 2 ขบวนต่อวันที่ทำการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 14 ขบวนต่อวัน โดยสินค้าดังกล่าวสามารถส่งไปถึง 12 ประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ one belt one road อาทิ ลาว ไทย เวียดนาม เมียนมา และอีก 31 แขวงของเขตปกครองตนเอง และเมืองหลวงที่สำคัญของจีน จากเดิมมีการขนส่งสินค้าเพียง 10 ชนิด เพิ่มขึ้นเป็น 2,700 ชนิดในปัจจุบัน

 

ด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานรถไฟ ลาว-จีน มีการร่วมมือกับหน่วยงานการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ โดยการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวหลายพื้นที่ระหว่างคุณหมิงกับนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งมีการผลักดันให้เศรษฐกิจของสิบสองปันนา ประเทศจีน และแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2023 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในสปป.ลาว ถึง 2.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 285 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

 

ตามสถิติ นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2023 มูลค่าการค้าระหว่างลาว-จีน บรรลุ 4.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2022 เพิ่มขึ้น 410 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณร้อยละ 34 รถไฟลาว-จีน จะกลายเป็นอีกหนึ่งเส้นทางแห่งการพัฒนา เส้นทางมิตรภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ ลาว-จีน

*************

ที่มา เพจข่าว Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

en_USEnglish