บังกลาเทศเปิดประมูลยื่นเสนอขายน้ำมันถั่วเหลือง 11,000,000 ลิตร +/- 5% จากนานาชาติ

บรรษัทการค้าของบังกลาเทศ (Trading Corporation of Bangladesh-TCB) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ขอเชิญชวนผู้จำหน่ายสินค้าน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์จากต่างประเทศเข้าร่วมยื่นประมูลเสนอขายสินค้าน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์จำนวน  11,000,000 ลิตร +/- 5% สรุปได้ดังนี้

 

บังกลาเทศเปิดประมูลยื่นเสนอขายน้ำมันถั่วเหลือง 11,000,000 ลิตร +/- 5% จากนานาชาติ

เอกสารการยื่นประมูลจำหน่ายชุดละ 5,000 ตากา เปิดจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้-13 พฤศจิกายน 2566 (ก่อนเวลา 17.00 น.)  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดสำเนาเอกสารประกาศได้ที่ตาม QR Code ด้านล่าง

อนึ่ง ผู้สนใจยื่นประมูลจะต้องแต่งตั้งตัวแทนท้องถิ่นภายในประเทศบังกลาเทศเพื่อดำเนินการด้านเอกสาร การประสานงานและเข้ายื่นการประมูล และสอบถามข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงธากา โทร. +880 2 222 290056-7

บังกลาเทศเปิดประมูลยื่นเสนอขายน้ำมันถั่วเหลือง 11,000,000 ลิตร +/- 5% จากนานาชาติ

รายการเอกสารแนบประกอบรายงานนี้

  1. เอกสารประกาศเชิญชวน ที่ 26.05.0000.016.08.225.23.301 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566
  2. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นประมูลและการแต่งตั้งตัวแทน
  3. เอกสารตัวอย่างแสดงรายละเอียดการยื่นประมูล เป็นแนวทางศึกษาสำหรับผู้สนใจ
    เอกสารประกอบ
en_USEnglish