การเติบโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรัสเซีย

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมบริษัทพาณิชย์อินเทอร์เน็ตแห่งรัสเซีย (Russian Association of Internet Commerce Companies) ได้รายงานว่า การช้อปปิ้งออนไลน์ (Online Shopping) ในรัสเซียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในครึ่งแรกของปี 2566 สูงถึงประมาณ 2.7 ล้านล้านรูเบิล หรือประมาณ 27.67 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยประมาณ 97% ของจำนวนยอดขายดังล่าวมาจากการซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวรัสเซียที่ซื้อจากบริษัทของรัสเซีย  โดยการซื้อสินค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนมีเพียงประมาณ 2.8%  ทั้งนี้  การซื้อสินค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนของรัสเซียจากสหภาพยุโรปลดลงเหลือศูนย์ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ 23% ของการซื้อสินค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนของรัสเซียมาจากสหภาพยุโรป  จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบัน ตลาดออนไลน์ของสหภาพยุโรปในรัสเซียได้ยุติลงไปแล้วสำหรับผู้ซื้อชาวรัสเซีย

 

ในเชิงสถิติ สัดส่วนหรือส่วนแบ่งของการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Shae of E-commerce) ของยอดค้าปลีก (Retail Sales) ทั้งหมดของรัสเซียอยู่ที่ 12.7% โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรกที่ซื้อผ่านทางออนไลน์ ได้แก่ (1) เครื่องใช้ดิจิทัลและเครื่องใช้ในครัวเรือน มูลค่า 522.5 พันล้านรูเบิล หรือประมาณ 5.35 พันล้านเหรียญดออลาร์สหรัฐ โดยมี ส่วนแบ่ง 19.1% ของยอดขายออนไลน์ทั้งหมด (2) เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน มูลค่า 459 พันล้านรูเบิล หรือประมาณ  4.7 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีส่วนแบ่ง 16.8% ของยอดขายออนไลน์ทั้งหมด (3) เสื้อผ้าและรองเท้า มูลค่า 427 พันล้านรูเบิล หรือประมาณ 4.37 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีส่วนแบ่งตลาด 15.6% ของยอดขายออนไลน์ทั้งหมด (4) ผลิตภัณฑ์อาหาร มูลค่า 349 พันล้านรูเบิล หรือประมาณ 3.57 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีส่วนแบ่ง 12.7% ของยอดขายออนไลน์ทั้งหมด และ (5) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม มูลค่า 225.5 พันล้านรูเบิล หรือประมาณ 2.31 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีส่วนแบ่ง 8.2% ของยอดขายออนไลน์ทั้งหมด  ทั้งนี้ ภูมิภาคของรัสเซียที่มีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดในรัสเซีย ได้แก่ ภูมิภาคมอสโก และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 

ในชั้นนี้ หากเปรียบเทียบตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามของสหราชอาณาจักร จะพบว่ามีมูลค่าประมาณ 102 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีช่องว่างมากมายสำหรับการเติบโตของตลาดออนไลน์ของรัสเซีย โดยเฉพาะหากคำนึงถึงขนาดจำนวน การแพร่กระจาย และความหลากหลายของประชากรของรัสเซียเมื่อเทียบกับสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า ยอดขายออนไลน์ของสหราชอาณาจักรในส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามลดลง 15% ตลอดทั้งปี ในขณะที่รัสเซียกำลังเติบโต

 

ปัจจุบัน แม้การซื้อสินค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนของรัสเซียจะมีสัดส่วนเพียงประมาณ 2.8%  แต่โดยที่การซื้อสินค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนของรัสเซียจากสหภาพยุโรปลดลงเหลือศูนย์ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสหรับสินค้าจากชาติอื่นๆ เช่น ไทย ที่จะเข้าไปบุกตลาดออนไลน์ข้ามพรมแดนในรัสเซีย เพื่อทดแทนสินค้าที่หายไปของสหภาพยุโรปได้

 

ที่มา:

– Russian E-Commerce Sales Volumes Up 20% In H1 2023 (https://www.russia-briefing.com/news/russian-e-commerce-sales-volumes-up-20-in-h1-2023.html/)

en_USEnglish