ภาพรวมตลาด

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

เครื่องสุขภัณฑ์ ได้แก่ อ่างล้างหน้า โถชักโครก อ่างอาบน้ำ อ่างล้างจาน และอื่นๆ ที่ใช้ในห้องน้ำและครัว โดยส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะใช้  เซรามิกในการผลิต แต่ปัจจุบัน มีแนวโน้มในการเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิต โดยเริ่มใช้โลหะ พลาสติก แก้วและวัสดุอื่นๆ และพัฒนาให้ทนต่อสารเคมีและง่ายต่อการทำความสะอาดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นการพัฒนาโหมดการทำงานที่สะดวกต่อการใช้สอยมากขึ้น เช่น โหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ  ซึ่งส่งผลต่อความต้องการเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกเช่นกัน

 

จากข้อมูลของ IMARC Group รายงานว่า การเติบโตของตลาดเครื่องสุขภัณฑ์โลกมีมูลค่า 1.25 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี 2571 ที่ CAGR 5.7% ในปี 2564 ตลาดเครื่องสุขภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งประกอบด้วยประเทศหลัก ได้แก่ เกาหลีใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น และจีน มีสัดส่วนการบริโภคสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์มากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากเศรษฐกิจมีการเติบโต และคาดว่าจะครองตลาดได้ต่อไปจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้

 

ในส่วนของตลาดในเกาหลีใต้ สุขภัณฑ์จากเซรามิกได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีลักษณะภายนอกที่สะอาด คุณภาพสูง และทนต่อสารเคมีได้ ซึ่งคาดว่าตลาดสุขภัณฑ์เซรามิกจะเติบโตตาม CAGR มากกว่า 3% ในช่วงปี 2562-2571 โดยผู้ผลิตหลักในตลาดเกาหลี มีดังนี้

                                                                                                                      (หน่วย: พันล้านวอน)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

สถานะการผลิต

ด้วยข้อจำกัดในช่วงการระบาดของ COVID-19 ปี 2562-2563 ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เครื่องสุขภัณฑ์ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของการก่อสร้างและแนวโน้มต่างๆ และคาดว่าหลังจากสถานการณ์ COVID-19 การผลิตจะสามารถดำเนินได้เหมือนเดิม

 • มูลค่าการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ประเภทเซรามิกในเกาหลีใต้

                                                                                                             (หน่วย: ร้อยล้านวอน)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

เครื่องหมายสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 • KS Mark or Korea Industrial Standard Mark เป็นเครื่องหมายยืนยันสินค้าที่ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของเกาหลี ผ่านขั้นตอนการประเมินตามเงื่อนไขการผลิตที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือเทคโนโลยี
 • Korea Eco-Label เป็นเครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดมลพิษน้อยลงหรือประหยัดทรัพยากรทั้งในกระบวนการผลิตและการบริโภคสินค้า
 • Good Design เป็นเครื่องหมายที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเลิศในการออกแบบ ผ่านการตรวจสอบรูปลักษณ์ การใช้งานและวัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม

สถานะการนำเข้าสินค้ามายังเกาหลีใต้

ประเภทพลาสติก

  • อ่างอาบน้ำและตู้อาบน้ำ (HSK 10.1000)

                                                                                         (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

  • อ่างล้างหน้า (HSK 3922.10.2000)

                                                                                      (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

  • อ่างล้างจาน (HSK 3922.10.3000)

                                                                                         (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

  • ฝารองนั่งชักโครก (HSK 3922.20.0000)

    (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

  • ฝารองนั่งอัตโนมัติพร้อมระบบฉีดชำระ (HSK 3922.90.1000)

    (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

  • อุปกรณ์อื่นๆ (HSK 3922.90.9000)

    (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

  • ที่วางสบู่ (HSK 3924.90.1000)

    (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

  • อุปกรณ์ของใช้อื่นๆ สำหรับครัวเรือนและห้องน้ำ (HSK 3924.90.9000)

    (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

ประเภทเซรามิก

  • อ่างล้างหน้า (HSK 6910.10.1000)

                                                                                          (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

  • สุขภัณฑ์นั่งยองราดน้ำ (HSK 6910.10.3000)

    (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

  • โถสุขภัณฑ์อื่นๆ (HSK 6910.10.9000)

    (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

  • เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ (HSK 6910. 0000)

    (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

  • อุปกรณ์อื่นๆ สำหรับห้องน้ำ (HSK 6912.00.3000)

    (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

ประเภทเหล็ก (Steel)

  • อ่างล้างจาน (HSK 7324.10.1000)

    (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

  • อ่างอาบน้ำ (HSK 7324.29.1000)

    (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

  • สุขภัณฑ์อื่น (HSK 7324.90.8000)

    (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

  • ชิ้นส่วนสุขภัณฑ์ (HSK 7324.90.9000)

    (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ, %)

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

ระเบียบการนำเข้า

 • ในส่วนของสินค้าสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ผลิตจากพลาสติกทั้งหมด ผู้นำเข้าทุกคนต้องรายงานตัวต่อ Korea Environment Corporation เพื่อชำระค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการประหยัดและรีไซเคิลทรัพยากร
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ฝารองนั่งอัตโนมัติพร้อมระบบฉีดชำระ ต้องได้รับใบรับรองตามพระราชบัญญัติคลื่นวิทยุ (Radio Waves Act)
  • ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไฟฟ้าจะต้องได้รับใบรับรองจากองค์กรรับรองความปลอดภัยที่รัฐบาลกำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
  • ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามแผนการรีไซเคิล ตามพระราชบัญญัติหมุนเวียนทรัพยากรอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และยานพาหนะ
 • อัตราภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โดยทั่วไปคือ 0% ผ่านข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างเกาหลีและอาเซียน

 

แนวโน้มของเครื่องสุขภัณฑ์ในเกาหลีใต้

จากช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผู้คนใช้เวลาในบ้านเป็นส่วนใหญ่ และได้ให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงที่พัก (Remodeling) เป็นอย่างมาก ส่งผลให้การบริโภคสินค้าตกแต่งภายในบ้านเติบโตขึ้นไปด้วย โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็นผู้ที่เลือกซื้อสินค้าจากต่างประเทศจากความพรีเมี่ยม และผู้บริโภคที่นิยมสินค้าในประเทศ โดยมีแนวโน้มของแทรนด์สินค้าต่างๆ ดังนี้

Remodeling

  • การเปลี่ยนแปลงการออกแบบภายในอาคารที่พักอาศัย ส่งผลให้ความต้องการเครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดเพิ่มมากขึ้น และถือว่าเป็นเหตุผลหลักที่ผู้คนเลือกซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ โดยผู้บริโภคมักจะเลือกสินค้าจากรูปลักษณ์ภายนอกและการใช้งานที่สะดวกสบาย

สังคมผู้สูงอายุและครอบครัวเดี่ยว

  • การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนในสังคม เช่น ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและลักษณะของครอบครัวที่มีสมาชิก 1-2 คน ได้ส่งผลต่อเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น การเปลี่ยนสุขภัณฑ์ที่ต้องนั่งยองมาเป็นสุขภัณฑ์แบบนั่งปกติ เพื่อความสะดวกสบายและลดอันตรายให้กับผู้สูงอายุ
  • ผู้ผลิตสุขภัณฑ์เกาหลีก็ได้พัฒนาสินค้าที่มีการใช้งานได้หลายรูปแบบในพื้นที่การที่จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนเดี่ยว

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

กลุ่มผู้บริโภครุ่น MZ

  • เทรนด์การตกแต่งบ้านได้ขยายไปสู่ผู้บริโภคกลุ่ม MZ โดยได้รับอิทธิพลมาจากการตกแต่งภายในจากยุโรปและส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มนิยมสุขภัณฑ์ชนิดผิวสัมผัสแบบด้านที่สะท้อนแสงได้น้อย เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและมีความเรียบง่าย
  • ก่อนสถานการณ์ COVID-19 สัดส่วนของสินค้าผิวสัมผัสแบบมันที่อยู่ในตลาดเป็น 70% และแบบด้าน 30% แต่ในขณะนี้ มีสุขภัณฑ์ชนิดผิวสัมผัสแบบด้านเพิ่มขึ้นมาเป็น 60% ในสินค้าสุขภัณฑ์

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

การใช้เทคโนโลยีและระบบต่างๆ เชื่อมโยงกับสินค้าให้มีความทันสมัยและสะดวกสบาย

  • การพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยทั้งด้านวัสดุและดีไซน์เป็นอีกกลยุทธ์จากผู้ผลิต เพื่อตอบสนองต่อรสนิยมของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และยังเป็นอีกแนวทางในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าในประเทศอีกด้วย
  • ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสินค้า Smart Home ทั่วโลก คาดว่าจะผลักดันการเติบโตของตลาดเครื่องสุขภัณฑ์ในเกาหลีให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จากความสะดวกสบายตั้งแต่การติดตั้งจนถึงการใช้งาน ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่
  • ความสะดวกสบายและความสะอาดก็เป็นปัจจัยสำคัญ อัตราการติดตั้งฝารองนั่งอัตโนมัติพร้อมระบบฉีดชำระภายในประเทศถึง 70% ทำให้กลายเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อครัวเรือน อีกทั้งผู้บริโภคยังนิยมฝารองอัตโนมัติที่มาพร้อมชักโครกมากกว่าการติดตั้งแบบแยกกัน ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการจากหลายบริษัทพัฒนาและออกสินค้าชนิดนี้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มการใช้งานสำหรับระบบป้องกันและจัดการเชื้อโรคต่างๆ

เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศเกาหลีใต้

 

ความเห็นสำนักงานฯ เครื่องสุขภัณฑ์ในตลาดเกาหลีใต้ยังมีอัตราการเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต จากปัจจัยทั้งด้านการก่อสร้างและแนวโน้มการบริโภคของผู้คนที่หลากหลายมากขึ้นที่ได้รับอิทธิพลมากจากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนในสังคม นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่มีการจำกัดการเดินทางออกนอกที่อยู่อาศัย ได้ส่งผลให้ตลาดสินค้าสุขภัณฑ์เติบโตควบคู่ไปกับเทรนด์ของการปรับแต่งที่พักอาศัยให้แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากจำเป็นที่ต้องใช้เวลาภายในมากขึ้น ผู้คนได้ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นในสินค้ารูปแบบใหม่

 

สำหรับสินค้าสุขภัณฑ์ของไทย เกาหลีใต้นำเข้าสุขภัณฑ์จากไทยในประเภทเซรามิกมากที่สุด ด้วยความนิยมของผู้บริโภคในประเทศต่อสินค้าชนิดนี้ เมื่อเทียบกับประเภทพลาสติกหรือเหล็ก จึงถือว่ามีโอกาสที่จะขยายตลาดสินค้าประเภทดังกล่าวในเกาหลีใต้ต่อไป จากกลุ่มผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยควรเน้นที่จะสร้างการรับรู้ในด้านมาตรฐานการผลิตทั้งด้านวัสดุและเทคโนโลยี การสร้างแบรนด์ระดับสากล การใช้งานที่สะดวกสบาย การรักษาเรื่องสุขอนามัย และการออกแบบที่สวยงาม เหมาะสมกับสภาพการใช้ชีวิตของเกาหลีใต้ ซึ่งผู้ประกอบการจากไทยควรติดตามแนวโน้มในตลาดเกาหลีใต้อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาสินค้าและเพิ่มโอกาสทางการค้าในตลาดเกาหลีใต้ต่อไป

******************************

 

สำนักงานผู้แทนการค้า ณ เมืองปูซาน

Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy (Thai Trade Center) - Seoul

20 มิถุนายน 2566

 

ที่มาข้อมูล:

(1) 2023 South Korea Ceramic Sanitaryware market share, size and revenue growth rate, Mordor Intelligence Industry Reports

(2) K-Stat, www.kita.net

en_USEnglish