ครบรอบ 100 ปี  กระทรวงพาณิชย์ อีก
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การค้าจากผลกระทบไวรัส COVID-19
Hot COVID-19
COVID-19
Hot COVID-19
COVID-19
พูดคุยกับกรม
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
8,753,951
จำนวนผู้ซื้อจากต่างประเทศ
127,008
จำนวนสินค้า
201,157
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารจากกรม
วิดีโอ

สถิติการส่งออกและนำเข้า

สมัครรับข่าวสารผ่านอีเมล