ข่าวเด่นในประเทศญี่ปุ่น【อัตราการอาคารก่อสร้างสาธารณะด้วยไม้ในภูมิภาคคันไซเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง】

0   23/05/65    104


เอกสารแนบ
20220522_ไม้.pdf ดาวน์โหลด
Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery