ข่าวเด่นในประเทศญี่ปุ่น【ญี่ปุ่นกังวลวิกฤตผักขึ้นราคาเนื่องจากฤดูฝนที่ยาวนาน】

0   10/06/64    165


เอกสารแนบ
20210606_ผักขึ้นราคา.pdf ดาวน์โหลด
Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery