เมียนมาเปิดทางหลวง Eindu-Kawkareik ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC)

0   28/05/64    137


เอกสารแนบ
78ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 24-28 พ.ค. 64 เรื่อง เมียนมาเปิดทางหลวง Eindu-Kawkareik ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันต ดาวน์โหลด
Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery