ขั้นตอนการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาฯ ผ่านช่องทาง Live Chat ปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ณ สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ

0   09/06/63    243


เอกสารแนบ
5. Checklis ให้คำปรึกษา Covid-19 new2.pdf ดาวน์โหลด
Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery