รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายผลักดันส่งออกเครื่องจักรไปแอฟริกา - เล็งเครื่องจักรและชิ้นส่วนสาหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป - สคต.โอซากา

0   22/08/62    188


เอกสารแนบ
20190811ส่งออกเครื่องจักร.pdf ดาวน์โหลด
Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery