ข่าวประจาสัปดาห์ สคต. ฮ่องกง ระหว่าง 13-19 มี.ค. 2560เรื่องคาดการณ์การนาเข้าผลไม้จากไทยไปฮ่องกง

0   14/03/60    2309


เอกสารแนบ
ข่าว 13-19 มีค เรื่อง คาดการณ์การนำเข้าผลไม้จากไทยไปฮ่องกง.pdf ดาวน์โหลด
Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery