ธนาคารโลกคาดการณอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเวียดนามในป2559 อยูที่รอยละ 6 - สคต.กรุงฮานอย

0   25/07/59    1993


เอกสารแนบ
ข่าววันที่ 21 ก.ค 59-3 ธนาคารโลกคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเวียดนาม.pdf ดาวน์โหลด
Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery