เวียดนาม : ผูประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก คาดวาอุตสาหกรรมจะเติบโตขึ้นรอยละ 16 - สคร.กรุงฮานอย

0   04/03/59    1973


เอกสารแนบ
ข่าววันที่ 4 มี.ค 59-3.pdf ดาวน์โหลด
Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery