ผู้บริหารระดับสูง

2   03/10/61    11833

รักษาการอธิบดี
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์
Mr. Somdet Susomboon
เบอร์โทร: 0-2507-5749
อีเมล: -
 
รองอธิบดี
นางวรรณภรณ์ เกตุทัต
Mrs. Vannaporn Ketudat
เบอร์โทร: 0-2507-8063
อีเมล: vannapornk@ditp.go.th
รองอธิบดี
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
Mr. Phusit Ratanakul Sereroengrit
เบอร์โทร: 0-2507-8083
อีเมล: ratanakul88@yahoo.com
รองอธิบดี
นายวิทยากร มณีเนตร
Mr. Wittayakorn Maneenetr
เบอร์โทร: -
อีเมล: witt@ditp.go.th
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
-
-
เบอร์โทร: 0-2507-7942
อีเมล: -
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นายพิสิษฐ์ กิจวิริยะ
Mr. Pisitk Kitwiriya
เบอร์โทร: 02-507-8033
อีเมล: pisitk@ditp.go.th
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่
M.L. Kathathong Thongyai
เบอร์โทร: -
อีเมล: larn@ditp.go.th
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นางอารดา เฟื่องทอง
Mrs. Arada Fuangtong
เบอร์โทร: 0-2507-8448
อีเมล: arada@ditp.go.th
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย
Miss Orathai Leksakulchai
เบอร์โทร: 0-2507-8189
อีเมล: orathail@ditp.go.th
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นางชฎา บุญจร
Mrs. Chada Boonchara
เบอร์โทร: 0-2507-8418
อีเมล: yodchada@ditp.go.th
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นางสมรรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mrs. Samornrat Snidvongs Na Ayudhya
เบอร์โทร: 0-2507-8179
อีเมล: samornrats@ditp.go.th
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นายชัพพล โรจนเสน
Mr. Chappon Rochanasena
เบอร์โทร: 0-2507-8372
อีเมล: chappon@ditp.go.th
 


Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery