ผู้บริหารระดับสูง

4   03/10/61    5636

อธิบดี
Miss Banjongjitt Angsusingh
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
เบอร์โทร: 0-2547-5749
อีเมล: banjongjitt@ditp.go.th
 
รองอธิบดี
Mrs. Vannaporn Ketudat
นางวรรณภรณ์ เกตุทัต
เบอร์โทร: 0-2507-8063
อีเมล: vannapornk@ditp.go.th
รองอธิบดี
Mr. Phusit Ratanakul Sereroengrit
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
เบอร์โทร: 0-2507-8083
อีเมล: ratanakul88@yahoo.com
รองอธิบดี
Mr. Wittayakorn Maneenetr
นายวิทยากร มณีเนตร
เบอร์โทร: -
อีเมล: witt@ditp.go.th
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Mr. Chakarin Komolsiri
นายจักรินทร์ โกมลสิริ
เบอร์โทร: 0-2507-7942
อีเมล: pr@ditp.go.th
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Mr. Pisitk Kitwiriya
นายพิสิษฐ์ กิจวิริยะ
เบอร์โทร: 02-507-8033
อีเมล: pisitk@ditp.go.th
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
M.L. Kathathong Thongyai
ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่
เบอร์โทร: -
อีเมล: larn@ditp.go.th
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Mrs. Arada Fuangtong
นางอารดา เฟื่องทอง
เบอร์โทร: 0-2507-8448
อีเมล: arada@ditp.go.th
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Miss Orathai Leksakulchai
นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย
เบอร์โทร: 0-2507-8189
อีเมล: orathail@ditp.go.th
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Mr. Kittiwat Patchimnan
นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์
เบอร์โทร: 0-2507-7831
อีเมล: kpatchimnan@ditp.go.th
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Mrs. Chada Boonchara
นางชฎา บุญจร
เบอร์โทร: 0-2507-8418
อีเมล: yodchada@ditp.go.th
-
-
-
เบอร์โทร: -
อีเมล: -


Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery