ผู้บริหารระดับสูง

2   03/10/61    38363

Document

อธิบดี
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์
Mr. Somdet Susomboon
เบอร์โทร: 0-2507-5749
อีเมล: -
 
รองอธิบดี
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์
Mr.Nantapong Chiralerspong
เบอร์โทร:0-2507-8063
อีเมล: nantapongc@ditp.go.th
รองอธิบดี
นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์
Mr.Ekachat Seetavorarat
เบอร์โทร:0-2507-8083
อีเมล: ekachat@ditp.go.th
รองอธิบดี
-
-
เบอร์โทร:
อีเมล:
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นายพิสิษฐ์ กิจวิริยะ
Mr. Pisitk Kitwiriya
เบอร์โทร: 0-2507-8033
อีเมล: pisitk@ditp.go.th
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่
M.L. Kathathong Thongyai
เบอร์โทร:-
อีเมล: larn@ditp.go.th
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นางพรพิมล เพชรกูล
Mrs.Ponpimon Petcharakul
เบอร์โทร: -
อีเมล: -
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นางชฎา บุญจร
Mrs. Chada Boonchara
เบอร์โทร:0-2507-8418
อีเมล: yodchada@ditp.go.th
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นางสมรรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mrs. Samornrat Snidvongs Na Ayudhya
เบอร์โทร: 0-2507-8040
อีเมล: samornrats@ditp.go.th
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นางสาวฐาปนี ภาณุโสภณ
Ms.Tapanee Pharnusopon
เบอร์โทร:0-2507-8047
อีเมล: -
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นายชัพพล โรจนเสน
Mr. Chappon Rochanasena
เบอร์โทร: 0-2507-8372
อีเมล: chappon@ditp.go.th
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นางสาวกานดา อนันตกูล
Miss Kanda Anuntakul
เบอร์โทร: 0-2507-8119
อีเมล: kandaa@ditp.go.th
 


Facebook shareTwitter shareGoogle share

โหวตให้คะแนนข่าว/บทความPrevious picture Next picture Close gallery