ครบรอบ 100 ปี  กระทรวงพาณิชย์ อีก
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ditp
ditp
Mr. Virajit Suwanpradith
23/12/62
546
vote :
0
ditp
Germany | Berlin

ditp
ditp
Mr. Virajit Suwanpradith
13/12/62
1022
vote :
5
ditp
Germany | Berlin

ditp
ditp
Mr. Virajit Suwanpradith
04/12/62
973
vote :
0
ditp
Germany | Berlin

ditp
ditp
Mr. Virajit Suwanpradith
20/11/62
1112
vote :
0
ditp
Germany | Berlin

ditp
ditp
Mr. Napadol Thongmee
27/09/62
563
vote :
5
ditp
United States of America | New York

ditp
ditp
Mr. Virajit Suwanpradith
26/09/62
811
vote :
0
ditp
Germany | Berlin