ตอกย้ำความสำเร็จการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยกับงาน Thai SELECT Carnival 2023 ครั้งแรกในฮ่องกง กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 ราย

สคต. ณ เมืองฮ่องกง ยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยเจาะตลาดกลุ่มพรีเมียมชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติ จัดงาน Thai SELECT Carnival 2023 ครั้งแรกในย่าน Lan Kwai Fong ใจกลางเมืองฮ่องกงที่เป็น Entertainment Hotspot เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ในวันที่ 22 เมษายน 2566 ตั้งแต่เที่ยงวัน – เที่ยงคืน โดยผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 75,000 ราย ได้สัมผัสธุรกิจไทยทั้งสินค้าและบริการ 30 บูธ รวมทั้งเผยแพร่ความเป็นไทยผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย การประกวด Miss Thai SELECT และ Thai Rice Ambassador ดนตรีสด และขบวนพาเรดอย่างยิ่งใหญ่ สร้าง Soft Power ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาว

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าได้ผลักดันนโยบาย Soft Power ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของไทยต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในฮ่องกง โดยงาน Thai SELECT Carnival 2023 ในครั้งนี้เป็นตัวอย่างของการใช้วัฒนธรรมไทยที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติ เป็นสื่อกลางในการสร้างความต้องการต่อสินค้าและบริการของไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถการแข่งขันในระยะยาว

งาน Thai SELECT Carnival 2023 ได้จัดแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมี นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง The Honorable Dr. Allan Zeman และ Mr. Jonathan Zeman เจ้าของ Lan Kwai Fong Group นักธุรกิจใหญ่ที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง Mr. Bernard
(ชาญวุฒิ โสภณพนิช) Chan อดีตสมาชิกสภาฮ่องกงและปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกระทรวงพาณิชย์ และ Mr. Edwin Chuang นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของฮ่องกง ร่วมแสดงความเชื่อมั่นและวิสัยทัศน์ในการสร้างความร่วมมือยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของไทย ขยายกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บริโภคระดับพรีเมียมที่มีกำลังซื้อสูงไม่เพียงเฉพาะชาวฮ่องกงแต่รวมทั้งชาวต่างชาติ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เรื่องราวและคุณภาพของสินค้าไทย รวมทั้งเสน่ห์ของย่าน Lan Kwai Fong ผ่านกิจกรรมต่างๆ และในพิธีเปิดงานวันที่ 22 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจาก Dr. CHAN Pak Li Bernard รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของฮ่องกง และนายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมงาน

นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยที่มีคุณภาพแก่ชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยมีเวทีสำหรับการยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความประทับใจผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรามุ่งมั่นที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอาหารไทย เข้าใจความสำคัญของตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รวมทั้งตราสัญลักษณ์ Thai Hom Mali Rice ซึ่งจะช่วยให้สามารถเลือกซื้ออาหารไทยที่มีรสชาติและวัตถุดิบแบบไทยแท้ และข้าวไทยที่มีคุณภาพในฮ่องกง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนแคมเปญ “Hello Hong Kong” ของรัฐบาลฮ่องกง สคต. ณ เมืองฮ่องกง ได้เผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทยสู่ชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบตลอดทั้งวัน รวมทั้งสินค้าและบริการของไทย อาทิ ร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม อาหารแห่งอนาคต (Future Food) ผลไม้ และธุรกิจบริการไทย ทั้งโรงพยาบาล โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและพังงา เป็นต้น

ความสำเร็จของงาน Thai SELECT Carnival 2023 เป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทย-ฮ่องกง รวมทั้งเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยในการต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการของไทยและยกระดับความสามารถการแข่งขันในระยะยาว โดยในปี 2565 ฮ่องกงเป็นคู่ค้าลำดับที่ 13 ของไทย มูลค่าการค้ารวม 12,818 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดลำดับที่ 10 ของไทย มูลค่า 10,083 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตอกย้ำความสำเร็จการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยกับงาน Thai SELECT Carnival 2023 ครั้งแรกในฮ่องกง กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 ราย ตอกย้ำความสำเร็จการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยกับงาน Thai SELECT Carnival 2023 ครั้งแรกในฮ่องกง กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 รายตอกย้ำความสำเร็จการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยกับงาน Thai SELECT Carnival 2023 ครั้งแรกในฮ่องกง กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 ราย ตอกย้ำความสำเร็จการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยกับงาน Thai SELECT Carnival 2023 ครั้งแรกในฮ่องกง กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 ราย ตอกย้ำความสำเร็จการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยกับงาน Thai SELECT Carnival 2023 ครั้งแรกในฮ่องกง กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 ราย ตอกย้ำความสำเร็จการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยกับงาน Thai SELECT Carnival 2023 ครั้งแรกในฮ่องกง กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 ราย ตอกย้ำความสำเร็จการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยกับงาน Thai SELECT Carnival 2023 ครั้งแรกในฮ่องกง กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 ราย ตอกย้ำความสำเร็จการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยกับงาน Thai SELECT Carnival 2023 ครั้งแรกในฮ่องกง กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 ราย ตอกย้ำความสำเร็จการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยกับงาน Thai SELECT Carnival 2023 ครั้งแรกในฮ่องกง กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 ราย

ตอกย้ำความสำเร็จการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยกับงาน Thai SELECT Carnival 2023 ครั้งแรกในฮ่องกง กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 ราย ตอกย้ำความสำเร็จการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยกับงาน Thai SELECT Carnival 2023 ครั้งแรกในฮ่องกง กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 ราย

de_DEGerman