การปรับรูปแบบการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

de_DEGerman