ราคาข้าวอินโดนีเซียปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

de_DEGerman