ใน 10 เดือนแรกของปี 2565 การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเวียดนามมีมูลค่า 9,390 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

de_DEGerman