หลายพื้นที่ในจีนเริ่มเคร่งครัด ออกนโยบายควบคุมการจำหน่ายและบริโภคหมาก

de_DEGerman