เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี ได้รับอนุมัติให้สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่เย็นอย่างเป็นทางการ

de_DEGerman