รัฐบาลฟิลิปปินส์เร่งการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังคงเร่งใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

รัฐบาลฟิลิปปินส์เร่งการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

กระทรวงงบประมาณและการจัดการ (Department of Budget and Management: DBM) ของฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า ตามรายงานการเบิกจ่ายของรัฐบาลแห่งชาติ (NG) ล่าสุด การใช้จ่ายของรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการใช้จ่ายด้านทุนอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 มีมูลค่า 9.63 หมื่นล้านเปโซ ในเดือนมีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่มีมูลค่า 8.37 หมื่นล้านเปโซและเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่มีมูลค่า 7.94 หมื่นล้านเปโซ เนื่องจากรัฐบาลเพิ่มการเบิกจ่ายสำหรับงานสาธารณะและโครงการปรับปรุงการป้องกันให้ทันสมัย โดยเฉพาะประสิทธิภาพการเบิกจ่ายที่แข็งแกร่งของกระทรวงโยธาธิการและทางหลวง (DPWH) สำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของถนนต่างๆ (เช่น เครือข่ายถนนและสะพาน โครงสร้างการควบคุม/บรรเทาน้ำท่วม สิทธิ- การเข้าซื้อกิจการ) ควบคู่ไปกับการชำระค่าธรรมเนียมการระดม/เงินทดรองให้กับผู้รับเหมาสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้งบประมาณปี 2567 นอกจากนี้ การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ่ายเงินโดยตรงจากกระทรวงคมนาคมสำหรับโครงการรถไฟที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เช่น การเพิ่มขีดความสามารถของระบบขนส่งมวลชนในกรุงมะนิลา และโครงการรถไฟ Malolos-Clark รวมทั้งการเบิกจ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงกองทัพฟิลิปปินส์ (Armed Forces of the Philippines: AFP) ของกระทรวงกลาโหม (DND) ให้ทันสมัย ​​ก็มีส่วนทำให้การใช้จ่ายสูงขึ้นเช่นกัน สำหรับไตรมาสแรกของปี 2567 การใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานและการใช้จ่ายด้านทุนอื่นๆ มีมูลค่า 2.168 แสนล้านเปโซ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากมูลค่า 1.967 แสนล้านเปโซเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ในส่วนของการเบิกจ่ายโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของเงินอุดหนุน/ทุนให้กับหน่วยงานของรัฐ และการโอนไปยังหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (LGU) มีมูลค่า 2.663 แสนล้านเปโซ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ทั้งนี้ การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของกระทรวงโยธาธิการและทางหลวง (DPWH) และโครงการปรับปรุงการป้องกันให้ทันสมัยของกระทรวงกลาโหม (DND) ควบคู่ไปกับกองทุนการพัฒนาท้องถิ่นที่สูงขึ้นของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (LGUs) ซึ่งเทียบเท่ากับร้อยละ 20 ของการจัดสรรภาษีแห่งชาติ กระทรวงงบประมาณฯ กล่าวเสริมว่า การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของรัฐบาลในด้านสาธารณสุข การศึกษา เกษตรกรรม สังคม และการจ้างงาน รวมถึงการปลดโบนัสกลางปีของพนักงานรัฐบาล ก็จะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นกัน โดยพนักงานภาครัฐเริ่มได้รับโบนัสกลางปีในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งหวังว่าจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นและกระตุ้นการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการก่อสร้างสาธารณะ ภาคบริการและอุตสาหกรรม รวมถึงการบริโภคขั้นสุดท้ายของครัวเรือน ทั้งนี้ กระทรวงงบประมาณฯ ได้คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2/2567 เนื่องจากรัฐบาลเร่งโครงการก่อสร้างและกิจกรรมต่างๆ ก่อนถึงฤดูฝน โดยการเบิกจ่ายจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากกระทรวงโยธาธิการและทางหลวง (DPWH) และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีโครงการลงทุนใช้ทุนในช่วงฤดูร้อนสำหรับโครงการ/กิจกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าการใช้จ่ายโครงการโครงสร้างพื้นฐานในปีนี้ตั้งไว้ที่ 1.472 ล้านล้านเปโซ คิดเป็นร้อยละ 5.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) นาย Terry L. Ridon นักวิเคราะห์การลงทุนภาครัฐและผู้ประสานงานกลุ่มคลังสมองของฟิลิปปินส์ (InfraWatch PH) กล่าวว่ารัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเบิกจ่ายกองทุนสาธารณะเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการปรับปรุงความสามารถในการดูดซับของหน่วยงานในการดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รัฐบาลต้องหลีกเลี่ยง คือ ความล่าช้าของโครงการที่ไม่คาดคิด เช่น ข้อกังวลเรื่องสิทธิ์ในการดำเนินโครงการซึ่งอาจชะลอการดำเนินโครงการเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ ได้ออกคำสั่งผู้บริหารหลายฉบับเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุมัติสำหรับโครงการเรือธงด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ตลอดจนจัดการกับข้อกังวลเรื่องสิทธิในการใช้เส้นทาง ขณะที่นาย Michael L. Ricafort หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Rizal Commercial Banking Corp. คาดว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานจะเร็วขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปี 2567 ถึงต้นปี 2568 เนื่องจากจะมีการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งกลางภาคในเดือนพฤษภาคม 2568 นอกจากนี้ คาดว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยตั้งข้อสังเกตว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ชะลอตัวส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจช้าลงในปี 2566 และต้นปี 2567

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

  • การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานผ่านการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ยังคงเป็นแสงสว่างและมีความสำคัญอันดับต้นๆ ของรัฐบาลในฐานะตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศฟิลิปปินส์  นอกจากนี้ การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจประเทศ และให้คำมั่นในการเดินหน้าสานต่อโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลชุดก่อนภายใต้ชื่อ Build Better More (BBM) รวมทั้งวางแผนที่จะคงการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ 5 – 6 ของ GDP ทุกปี โดยในปี 2567 ได้ตั้งเป้าการใช้จ่ายฯ ไว้ที่ร้อยละ 5.6 ของ GDP ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะช่วยส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในฟิลิปปินส์ได้รับอานิสงค์และกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างเข้มแข็งและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากตัวเลขการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากตามรายงานของกระทรวงงบประมาณและการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น โดยคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจฟิลิปปินส์สามารถฟื้นตัวและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการไหลเวียนของการใช้จ่ายแล้ว ยังทำให้เกิดการจ้างงานแก่ชาวฟิลิปปินส์อีกจำนวนมากตามมาด้วย ทั้งนี้การเร่งการใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานยังช่วยสร้างโอกาสต่อการขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างและเกี่ยวข้องอื่นๆ ของไทยมายังฟิลิปปินส์เพื่อรองรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ เหล็กกล้า เซรามิก หินอ่อน แกรนิต กระจก เครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ตลอดจนสินค้าเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายใน เป็นต้น

Büro zur Förderung des Außenhandels in Manila

 มิถุนายน 2567

 

 

de_DEGerman