“ผลิตภัณฑ์ผงเครื่องดื่มสำหรับขวดน้ำพกพา (My Bottle)”

                             บริษัท Ajinomoto AGF, Inc. ได้วางจำหน่ายสินค้าใหม่ ผงเครื่องดื่มสำหรับขวดน้ำพกพา (กระติ๊กน้ำ) “Blendy My Bottle Stick” ซึ่งเป็นครั้งแรกของบริษัทที่ออกสินค้าสำหรับขวดน้ำพกพาโดยเฉพาะ เล็งเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากการซื้อเครื่องดื่มขวดพลาสติก 500 มิลลิลิตรเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่าย และกลุ่มผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
                              “Blendy My Bottle Stick” มี 6 รสชาติ แบ่งเป็นประเภทชา เช่น ชาจัสมิน ชารอยบอส(ชาแดง) รสพีชและรสองุ่นมัสแคท เป็นต้น และประเภทผสมโซเดียม ได้แก่ เลมอน V.C. และ อาเซโรลา V.C. เพื่อป้องกันโรคลมแดดในฤดูร้อน สินค้าเป็นผงปริมาณประมาณ 2 – 4 กรัมบรรจุแยกซอง สำหรับผสมน้ำหรือน้ำอุ่น 500 – 350 มิลลิลิตร โดยบริษัทออกสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ “Blendy” หนึ่งในแบรนด์หลักของบริษัท ซึ่งวางจำหน่ายสินค้าประเภทกาแฟผงอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บริษัทพัฒนาสินค้าสำหรับขวดน้ำพกพาโดยเฉพาะ
“ผลิตภัณฑ์ผงเครื่องดื่มสำหรับขวดน้ำพกพา (My Bottle)”                          บริษัทพัฒนาสินค้านี้เพราะเห็นโอกาสจากตัวเลขจำนวนผู้ครอบครองและใช้ขวดน้ำพกพา จากการสำรวจทางอินเตอร์เมื่อเดือนตุลาคม 2566 พบว่า ภายในประเทศมีสัดส่วนครัวเรือนที่ครอบครองขวดน้ำพกพาประมาณร้อยละ 70 และมีจำนวนขวดน้ำพกพาที่ถูกครอบครองประมาณ 110 ล้านขวด แต่ภายใน 1 ปีนี้มีการใช้งานเพียงร้อยละ 57 บริษัทจึงเห็นว่า ในแต่ละครัวเรือนยังมีขวดน้ำพกพาที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งอาจเป็นโอกาสทางธุรกิจที่แฝงอยู่
                         สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสินค้าครั้งนี้ คือ การผสมผงเครื่องดื่มในปริมาณน้ำที่แตกต่างกันแต่ยังสามารถคงรสชาติไว้ได้ หากเป็นผงกาแฟ ปริมาณน้ำจะถูกจำกัดไว้ที่ 140 – 180 มิลลิลิตร แต่ขนาดของขวดน้ำพกพานั้นมีความหลากหลาย ซึ่งบริษัทได้พัฒนาสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องวัดปริมาณน้ำก็สามารถชงดื่มได้เลย โดยผงเครื่องดื่ม 1 ซองสามารถนำมาละลายในน้ำ 350 – 500 มิลลิลิตร และยังคงรสชาติไว้ได้ บริษัทได้คาดการณ์การใช้งานในสถานการณ์ เช่น พนักงานนำขวดน้ำเปล่าพกไปที่บริษัทและละลายผงเครื่องดื่มจากน้ำที่เครื่องกรองน้ำ เป็นต้น
                       บริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจจากพฤติกรรมการประหยัดและการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยบริษัทให้ความเห็นว่า “เราเล็งโอกาสที่ผู้บริโภคเปลี่ยนจากการดื่มเครื่องดื่มขวดพลาสติกขนาดประมาณ 500 มิลลิลิตรมาเป็นขวดน้ำพกพา” บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดพลาสติกได้พากันขึ้นราคาสินค้า โดยปัจจุบันเครื่องดื่มบรรจุขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตรราคาประมาณ 150 เยน (ประมาณ 35 บาท) แต่ “Blendy My Bottle Stick” บรรจุ 6 ซอง ราคา 300 เยน (ประมาณ 70 บาท) หรือราคาซองละประมาณ 50 เยน (ประมาณ 12 บาท) บริษัทจะพยายามควบคุมราคาและพยายามดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการลดขยะขวดน้ำพลาสติกด้วย
บริษัทเริ่มจำหน่าย “Blendy My Bottle Stick” ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แม้เป็นกลุ่มสินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ก็สามารถจำหน่ายได้เท่ากับกลุ่มสินค้าอื่นในช่วงเปิดตัวสินค้า ซึ่งเป็นไปได้ดีกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ บริษัทตั้งใจจะเพิ่มรสชาติสินค้าและพยายามปั้น “Blendy My Bottle Stick” ให้เป็นสินค้าหลักของบริษัท
บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย)
             เทรนด์การใช้ขวดน้ำพกพาของชาวญี่ปุ่นนั้น มีการเติบโตและมีอัตราการใช้ที่ค่อนข้างสูงมาก ทั้งนี้ เป็นผลมาจากสองเหตุผลสำคัญ ได้แก่ พฤติกรรมการประหยัดอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งกำลังประสบปัญหาเงินเฟ้อ และค่าเงินเยนอ่อนตัวเป็นประวัติการณ์ ซึ่งส่งผลให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ค่าแรงภายในประเทศไม่สามารถปรับตัวได้ทัน และเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นมีความตื่นรู้และให้ความสำคัญในการลดการใช้ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและขยะขวดน้ำพลาสติกในระดับที่สูง ทำให้เป็นที่น่าจับตามองว่าผลิตภัณฑ์ผงเครื่องดื่มจะมีการเติบโตตามเทรนด์การใช้ขวดน้ำพกพา และจะสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปได้มากน้อยเพียงใด
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.    
           สินค้าเครื่องดื่มในญี่ปุ่นในปี 2565 คิดเป็นมูลค่าถึง 1.41 ล้านล้านบาท (4.94 ล้านล้านเยน) และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยมีการส่งออกเครื่องดื่มหลากหลายเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น 881.3 ล้านบาทในปี 2566 โดยผู้ผลิตสินค้าเครื่องดื่มของไทยอาจพิจารณาแปรรูปจากเครื่องดื่มสำเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชงดื่ม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับเทรนด์การใช้ขวดน้ำพกพาของชาวญี่ปุ่นที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และยังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์จากการส่งออกสินค้าที่ปราศจากน้ำเป็นส่วนผสมซึ่งมีน้ำหนักเบา อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นก็ยังให้ความสำคัญในประเด็นด้านสุขภาพอย่างมาก ซึ่งหากสามารถพัฒนาทำให้เครื่องดื่มมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพได้ด้วย ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสขยายตัวในตลาดได้มากยิ่งขึ้น
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
อ้างอิงจาก
หนังสือพิมพ์ Nikkei MJ
ฉบับวันที่  17 พฤษภาคม 2567
ภาพประกอบข่าวจากเว็บไซต์
https://lounge.agf.ajinomoto.co.jp/blendy/mybottlestick/
de_DEGerman