ซาอุดีอาระเบียขาดดุลงบประมาณ 12.39 พันล้านรียัลในไตรมาส 1/2024

กระทรวงการคลังของซาอุดีอาระเบีย เปิดเผย งบประมาณทั่วไปของซาอุดีอาระเบียขาดดุลในไตรมาสแรกของปี 2024 ราว 12.39 พันล้านรียัล เนื่องจากรายจ่ายสาธารณะทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 305.82 พันล้านรียัล ในขณะที่รายรับอยู่ที่ 293.43 พันล้านรียัล นอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเกือบ 1.11 ล้านล้านรียัล จาก 1.05 ล้านล้านรียัลภายในสิ้นปี 2023

โดยในไตรมาสแรกของปี 2024 ซาอุดีอาระเบียมีรายได้จากน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 คิดเป็นมูลค่ารวม 181.92 พันล้านรียัล ในขณะเดียวกันรายได้ที่ไม่ใช่น้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 คิดเป็นมูลค่ารวม 111.51 พันล้านรียัล

กระทรวงการคลังระบุเพิ่มเติมว่า ในไตรมาสแรกของปี 2024 ภาษีสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 มูลค่าราว 69.9 พันล้านรียัล และภาษีที่รวบรวมจากการค้าและธุรกรรมระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 มูลค่าราว 6.03 พันล้านรียัล นอกจากนี้การใช้จ่ายของซาอุดีอาระเบียในการพัฒนาทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 มูลค่าราว 18.68 พันล้านรียัล และการใช้จ่ายด้านการบริหารภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 มูลค่าราว 16.52 พันล้านรียัล ในขณะที่การใช้จ่ายด้านการทหารลดลงร้อยละ 16 อยู่ที่ 58.85 พันล้านรียัล

de_DEGerman