สรุปการค้ากับต่างประเทศของอิสราเอล มกราคม – มีนาคม 2024

สำนักงานสถิติกลาง (Central Bureau of Statistics : CBS) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศของอิสราเอล มูลค่าการส่งออกสินค้า (ไม่รวมเรือ เครื่องบิน และเพชร : excluding ships, aircraft, and diamonds) ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2024 มีสัดส่วนคิดเป็น 66%  ของมูลค่าการนำเข้า นั่นคือ การขาดดุลการค้าสินค้า (ไม่รวมเรือ เครื่องบิน เพชร และ วัสดุพลังงาน ) ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2024 มีจำนวนรวม NIS 16 8 พันล้าน เทียบกับ NIS 22 5 พันล้าน ในปี 2023

ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2024 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023 สรุปการค้ากับต่างประเทศของอิสราเอล ดังนี้

 • อิสราเอลส่งออกสินค้า (ไม่รวมเรือ เครื่องบิน และเพชร) เพิ่มขึ้น 4.5%
 • อิสราเอลนำเข้าสินค้า (ไม่รวมเรือ เครื่องบิน เพชร และ วัสดุ พลังงาน) เพิ่มขึ้น 0.5%
 • ภาคอุตสาหกรรมการส่งออก เหมืองแร่และเหมืองหิน ( ไม่รวมเพชร ) เพิ่มขึ้น 1.6%
 • การส่งออกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง มีสัดส่วน คิดเป็นประมาณ 38 % ของการส่งออกอุตสาหกรรมทั้งหมด (ไม่รวมเพชร) ซึ่งลดลง 5.3 %
 • การส่งออกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ประมาณ 41% ของการส่งออกอุตสาหกรรมทั้งหมด เพิ่มขึ้น 4.8 %
 • การส่งออกอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแบบเดิมที่ไม่ใช่เทคโนโลยีชั้นสูง ลดลง ประมาณ 8%

ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2023 สรุปการค้ากับต่างประเทศของอิสราเอล ดังนี้

 • อิสราเอลส่งออกสินค้า (ไม่รวมเรือ เครื่องบิน และเพชร) เพิ่มขึ้น 1.7%
 • อิสราเอลนำเข้าสินค้า (ไม่รวมเรือ เครื่องบิน เพชร และ วัสดุ พลังงาน) ลดลง 12.5%
 • ภาคอุตสาหกรรมการส่งออก เหมืองแร่และเหมืองหิน ( ไม่รวมเพชร ) ลดลง 3 6 %
 • การส่งออกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง มีสัดส่วน คิดเป็นประมาณ 38 % ของการส่งออกอุตสาหกรรมทั้งหมด (ไม่รวมเพชร) ซึ่งลดลง 16 6 %
 • การส่งออกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ประมาณ 41% ของการส่งออกอุตสาหกรรมทั้งหมด เพิ่มขึ้น 9.6%

การส่งออกเพชรสุทธิ (polished and crude) มีมูลค่ารวม NIS 2.9 พันล้าน ตั้งแต่ต้น ปี 2024 เมื่อเทียบกับจำนวน NIS 3.4 พันล้าน ของช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023

การนำเข้าสินค้า

ตามข้อมูลการนำเข้าวัตถุดิบ ( ขั้นต้น ไม่ รวมเพชรและวัสดุพลังงาน ) เพิ่มขึ้น 0.3%   ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2024 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2023 ลดลง 9.4 % เมื่อแยกย่อยตามกลุ่มต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารเพิ่มขึ้น 11.6 %.

ข้อมูลการนำเข้าแสดงถึงแนวโน้มการนำเข้าลดลง ในการนำเข้าสินค้าทุน ลดลง 13.1 % ( ไม่รวมเรือและเครื่องบิน ) ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2024 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2023 ลด ลง 28% เมื่อแยกย่อยตามกลุ่ม พบว่าการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม ขึ้น 1.9 % ในทางตรงกันข้าม การนำเข้ารถยนต์ลดลง 47.9 % ( ลดลง 5.3 % โดยเฉลี่ยต่อเดือน )

การนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2024 เพิ่มขึ้น13.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2023 ลดลง 5.7 % การนำเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคในปัจจุบัน ( ยา อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้า และ รองเท้า ) เพิ่มขึ้น 19.5% ในเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2024 และการนำเข้าสินค้ายั่งยืน ( เฟอร์นิเจอร์ เครื่อง ใช้ ในครัวเรือน และการขนส่ง ) เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2024

การนำเข้าเพชร ( raw and polished net) ตั้งแต่ต้น ปี 2024 มีมูลค่ารวม NIS 3 พันล้าน การนำเข้าวัสดุพลังงาน ( เชื้อเพลิงดิบ น้ำมัน กลั่น และถ่านหิน ) ตั้งแต่ต้น ปี 2024 มีจำนวนรวม NIS 9.4 พันล้าน

การนำเข้ารถยนต์มายังอิสราเอล ในเดือนเมษายน 2024 ลดลง 36 3 % หน่วยงานภาษีของอิสราเอล (The Tax Authority) เผยแพร่ข้อมูลการนำเข้าระบุว่าในเดือนเมษายน 2024 มีการนำเข้ารถยนต์ส่วนตัว 11,474 คัน เทียบกับ 17,999 คัน ในเดือนเมษายน 2023 ลดลง 36.3 %. การนำเข้ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีจำนวนทั้งสิ้น 603 คัน เทียบกับ 725 คันในเดือนเมษายน 2023 ลดลง 16.8 %. หน่วยงานภาษีกล่าวว่าการนำเข้ารถยนต์ที่ต่ำในเดือนเมษายน 2024 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการนำเข้ารถยนต์ที่มีจำนวนมากในเดือนธันวาคม 2023

ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2024 ยอดนำเข้ารถยนต์มีจำนวน 63,520 คัน เทียบกับ 88,175 คันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ลดลง 28 % หน่วยงานภาษีกล่าวว่าข้อมูลแนวโน้มบ่งชี้ว่าการนำเข้ารถยนต์ผู้โดยสาร (passenger vehicle) ลดลงตามอัตราฉลี่ย เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023

หน่วยงานภาษียังกล่าวด้วยว่ามูลค่ารวมของการนำเข้าทั้งหมดในเดือนเมษายน 2024 อยู่ที่ 6.5 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 3.7 % เมื่อเทียบกับมูลค่านำเข้าในเดือนเมษายน 2023

ที่มา : CBS

PORT TO PORT

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

มูลค่าการค้าต่างประเทศของอิสราเอลเริ่มลดลงตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ภาวะสงครามเมื่อเดือนตุลาคม 2566 ที่จะเห็นได้ว่าการค้าต่างประเทศของอิสราเอลกับประเทศต่างๆในโลก ลดลง เฉลี่ยประมาณ 5% ในกลุ่มสินค้าประเภทต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าทุนและรถยนต์ แต่สินค้าอุปโภคบริโภคไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

รายงานข่าวสถานการณ์การสู้รบในวันนี้ (15.5.67) ยังมีการสู้รบอย่างหนักหน่วงรุนแรงในแถบชายแดนเลบานอนและเมืองราฟาห์ ฉนวนกาซา ซึ่ง สคต.เทลอาวีฟ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวประกันและยุติสงครามและเกิดสันติสุขในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ Holy Land นี้ด้วยเถิด ส่วนในกรุงเทลอาวีฟสถานการณ์ปกติ

—————————————–

สคต.เทลอาวีฟ

15 พ.ค.67

 

de_DEGerman