Viettel สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ใหม่กับจีน

พล.ต. Cao Duc Thang ประธานและผู้อำนวยการของ Viettel ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากรัฐบาลจีน นำโดย นาย Nong Sheng Wen เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครหนานหนิง โดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในด้านโลจิสติกส์ การค้า การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ประตูชายแดนอัจฉริยะ และสาขาที่มีศักยภาพอื่นๆ

Viettel Post (เป็นหน่วยงานไปรษณีย์ภายใต้บริษัท Viettel) ให้บริการเส้นทางรถไฟที่มีจุดเชื่อมต่อหลายรูปแบบและระบบการตรวจสอบสินค้าจำนวน 30 แห่งในเวียดนาม โดยได้รับเงินลงทุนจาก บริษัท Viettel ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทางทหารและโทรคมนาคมที่ดูแลโดยกระทรวงกลาโหมเวียดนาม

ความร่วมมือระหว่าง Viettel Post และรัฐบาลจีน นครหนานหนิงในด้านโลจิสติกส์และการขนส่งข้ามพรมแดน คาดว่าจะช่วยลดระยะเวลาของการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างนครหนานหนิงและฮานอยลงเหลือเพียง 12 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนั้น จะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ไปได้ประมาณร้อยละ 30 และทำให้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการค้าสินค้าระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตรและการประมง อีกทั้ง ทั้งสองฝ่ายก็ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งสมาคมโลจิสติกส์และการค้าเวียดนาม – จีน ในการเยือนในครังนี้

หากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงเวียดนามและจีนเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นรากฐานสำหรับเวียดนามที่จะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรและการประมงของเวียดนามในตลาดจีน โดยการลดต้นทุนด้านเวลาและการขนส่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ

นาย Nong Sheng Wen กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นครหนานหนิง ได้กลายเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญระหว่างจีนและอาเซียน ซึ่งเป็นทางเลือกของผู้ส่งออกทั้งจีนและอาเซียน จึงเป็นปัจจัยในการผลักดันให้จีนพิจารณาการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงทั้งสองภูมิภาคอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

พล.ต. Cao Duc Thang กล่าวว่า Viettel Post จะลงทุนมหาศาลในด้านทรัพยากรบุคลากร การเงิน และเทคโนโลยี เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของเวียดนาม ซึ่งจะช่วยทำให้เวียดนามเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและนานาชาติ นอกจากนี้ Viettel ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติที่สำคัญในเวียดนาม ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดย Viettel Post เป็นองค์กรแรกในเวียดนามที่ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลจีน นครหนานหนิง

ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงสินค้าเวียดนามและเอเชียเข้ากับจีน อีกทั้ง ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา Viettel Post ได้ลงนามข้อตกลงกับรัฐบาลจีนและธุรกิจในนครหนานหนิงและเมืองผิงเสียงเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนและการก่อสร้างศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรและศูนย์โลจิสติกส์จีน – อาเซียน

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

เวียดนามในปัจจุบันกำลังส่งเสริมด้านโลจิสติกส์และการขนส่งมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการยกระดับเส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนและปรับใช้เส้นทางการขนส่งทางรถไฟระหว่างเวียดนาม-จีน โดยที่ให้บริษัท Viettel เป็นองค์กรหลักในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ระดับชาติ ซึ่งปัจจุบัน Viettel Post อยู่ระหว่างการวางแผนและสร้างศูนย์โลจิสติกส์ นับเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรระดับโลก (Go Global) เพื่อขยายการก่อสร้างเชื่อมต่อพื้นที่เกษตรกรรม
นิคมอุตสาหกรรม กับศูนย์กลางการขนส่งและท่าเรือ สนามบินและประตูชายแดน โดยช่วยให้สินค้าหมุนเวียนเร็วขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของ Viettel Post ตั้งเป้าหมายในปี 2567 ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะเติมโตเพิ่มขึ้น 10 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2566 หรือเทียบเท่ากับอัตราการเติบโตร้อยละ 60-65 ต่อปีสำหรับทั้งธุระกิจหลักๆและธุระกิจใหม่ อีกทั้งในปี 2567 คาดการณ์ว่า Viettel Post จะยังคงขยายการลงทุนด้านโลจิสติกส์ ในเมียนมา กัมพูชา ลาว ไทย และจีนต่อไป อย่างไรก็ตาม
การให้ความสำคัญสำหรับโลจิสติกส์ในเวียดนามนั้นจะส่งเสริมศักยภาพการขนส่งมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า ซึ่งอาจเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศที่กำลังมองหาเส้นทางใหม่ในการขนส่งไปยังประเทศจีนที่สามารถลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่ง โดยเฉพาะสินค้าสำคัญของไทย เช่น ผลไม้และสินค้าเกษตรอื่นๆ

de_DEGerman