ตลาดค้าปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ออสเตรเลีย

๑. ภาพรวมตลาดยานยนต์ออสเตรเลีย

อุตสาหกรรมยานยนต์ออสเตรเลียอยู่ในช่วงที่มีการเติบโตเต็มที่ และกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากการใช้รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงสู่รถยนต์พลังงานสะอาด โดยรัฐบาลกลางออสเตรเลียกำหนดแผน National Electric Vehicle Strategy เพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้าในออสเตรเลียมีราคาถูกลงและมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ชาวออสเตรเลียให้สามารถเข้าถึงได้ พร้อมเร่งขยายเครือข่ายสถานีชาร์จพลังงานเร็วทั่วออสเตรเลียเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน คาดว่า ภายในปี 2568 การซื้อรถยนต์ของภาครัฐร้อยละ 75 จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อตอบสนองนโยบายแก้ไขปัญหาโลกร้อน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง

อีกทั้ง ออสเตรเลียกำลังอยู่ระหว่างการผ่านร่างกฎหมายมาตรฐานการปล่อยมลพิษยานยนต์สำหรับรถยนต์ใหม่ New Vehicle Efficiency Standard (NVES) ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดในการนำเข้ารถยนต์ใหม่เครื่องยนต์สันดาป (ดีเซลและเบนซิน) ที่มาจำหน่ายในตลาดออสเตรเลียภายในปี 2568 คาดว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้ามูลค่าตลาดรถยนต์ออสเตรเลียมีแนวโน้มชะลอตัว และตลาดรถยนต์พลังงานสะอาดขยายตัวสูงขึ้น

2 ตลาดค้าปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ออสเตรเลีย

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตลาดค้าปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ออสเตรเลียขยายตัวร้อยละ 1.3 ต่อปี และในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (รถยนต์มือสองเติบโตอย่างรวดเร็ว) ทำให้การเติบโตของตลาดค้าปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว

ตลาดค้าปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ร้อยละ 58.6 เป็นสินค้าอะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์  รองลงมาคือ  Motor vehicle parts ชุดอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ร้อยละ 26.6 และสินค้าประเภท Electrical และ Electronic components ร้อยละ 14.8

ในปี 2567 ตลาดมีมูลค่า 6,700 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (160,800 ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 1.9 เนื่องจากผู้บริโภคเลือกที่จะซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (อะไหล่ใหม่และมือสอง) เพื่อรักษาสมรรถนะและยืดอายุการใช้งานรถยนต์ให้ยาวนานขึ้นแทนการซื้อรถใหม่ ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของตลาดรถยนต์ที่ยังไม่แน่นอน คาดว่า ภายในปี 2571 ตลาดค้าปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์จะขยายตัวในอัตราชะลอตัวที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี  

สำหรับตลาดค้าปลีกสินค้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ออนไลน์ในออสเตรเลียในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตที่แข็งแกร่งขยายตัวร้อยละ 6.3 เนื่องจากได้รับแรงกระตุ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ปี 2567 ตลาดมีมูลค่า 637.2 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (15,292.8 ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 3 คาดว่า ภายในปี 2571 มูลค่าตลาดจะเพิ่มเป็น 645.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (15,499 ล้านบาท) และขยายตัวร้อยละ 0.3 ต่อปี

  1. แนวโน้มตลาด

ตลาดชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์อยู่ในช่วงอิ่มตัวและชะลอตัวลง เนื่องจากรถยนต์รุ่นใหม่ถูกพัฒนาด้วยนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในขณะที่ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยานยนต์ที่จำหน่ายในตลาดยังคงเป็นสินค้าพื้นฐาน (Low innovation) ที่ยังต้องได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพและการทำงานในลำดับต่อไป ความต้องการชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยานยนต์ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อรถยนต์ใหม่และรายได้ประชากรในแต่ละปี ปี 2567 ออสเตรเลียอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว (ภาวะเงินเฟ้อ) ทำให้ชาวออสเตรเลียเลือกใช้ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยานยนต์ที่จำเป็นเป็นหลัก ความต้องการชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1) ชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ (Tow bars และ Bull bar) สำหรับรถยนต์ใหม่

2) ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยานยนต์สำหรับรถยนต์เก่า/มือสอง

คาดว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า มูลค่าตลาดค้าปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์จะมีมูลค่า 7,100 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (170,400 ล้านบาท) ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจออสเตรเลียจะเริ่มฟื้นตัวจากภาวะเงินเฟ้อ

  1. การนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ออสเตรเลีย

ปี 2566 ออสเตรเลียนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ลดลงร้อยละ 3.78 มีมูลค่า 2,457 ล้านเหรียญสหรัฐ (85,995 ล้านบาท) สินค้าส่วนใหญ่นำเข้าจากจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไทย และเยอรมนีมากที่สุด สินค้าที่ออสเตรเลียนำเข้ามากที่สุด 5 อันดับ คือ 1) แชสซีส์และส่วนประกอบอื่นๆ (นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น และไทย) 2) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของตัวถังยานยนต์ (นำเข้าจากจีน ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมนี) 3) เบรกและเชอร์โวเบรกของยานยนต์ (นำเข้าจากจีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่นและไทย) 4) ล้อ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ (นำเข้าจากจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี แคนาดาและไทย) 5) ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบ (นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาจีน เม็กซิโก เยอรมนีและไทย)

ปี 2567 (เดือนมกราคม) การนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ออสเตรเลียจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยออสเตรเลียเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากจีน ไทยและญี่ปุ่น แต่ลดการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี สินค้าไทยที่มีศักยภาพในตลาดออสเตรเลีย คือ ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบ หม้อน้ำและส่วนประกอบ กันชนและส่วนประกอบ อุปกรณ์และชุดตกแต่งภายในรถยนต์และสินค้าประเภท Windshields

  1. การแข่งขันในตลาด

ตลาดค้าปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันด้านราคา ความสามารถในการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคและบริการจัดส่งที่รวดเร็ว สินค้าส่วนใหญ่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและจีน ผู้ค้าปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ออสเตรเลียร้อยละ 81 เป็นผู้เล่นรายย่อย (เน้นการทำตลาดเฉพาะกลุ่มและบริการหลังการขายเป็นหลัก) และมีผู้เล่นรายใหญ่เพียง 4 ราย (เน้นการซื้อกิจการรายย่อยเพื่อขยายสาขาบริการและสร้างอำนาจการต่อรองกับ Suppliers)

6. ข้อเสนอแนะ

การทำตลาดออนไลน์จะเป็นการเพิ่มช่องทางการทำตลาดให้เข้าถึง/ขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ควรเข้าร่วมงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ในออสเตรเลีย (Australian Auto Aftermarket Expo) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม ศึกษาแนวโน้มตลาดและกำหนดกลยุทธ์การตลาดในลำดับต่อไป รวมถึงควรตระหนักและเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเติบโตของตลาดรถไฟฟ้าในออสเตรเลีย ในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาและผลิตอะไหล่ยานยนต์ปล่อยมลพิษต่ำ การร่วมทุนผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยีชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็นต้น

……………………………………………………………………………………………………

Königlich Thail. Generalkonsulat, Büro für internationale Handelsförderung in Sydney-Stadt

de_DEGerman