การประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) ประเภทรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ครั้งที่ 1/2567

de_DEGerman