อุตสาหกรรมยานยนต์โปแลนด์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์หลังจากการระบาดของ COVID 19 โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 46.1 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 26.1 ล้านยูโร ทั้งนี้ พบว่าการขยายตัวในทุกประเภทสินค้า โดยเฉพาะสินค้าส่งออกประเภทชิ้นส่วน ส่วนประกอบและอุปกรณ์ มีการขยายเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่าตัว แบตเตอรี่ Lithium-ion สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ขยายตัวร้อยละ 110 และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก มีการขยายตัวประมาณร้อยละ 33 ทั้งนี้ การส่งออกส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสหภาพยุโรป โดยประเทศคู่ค้าสำคัญของโปแลนด์ ได้แก่ เยอรมนี สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส และเนเธอแลนด์ เป็นต้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. การขยายตัวของการส่งออกยานยนต์จากโปแลนด์ถือเป็นสัญญาณอันดีในการกลับมาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดสหภาพยุโรป โดยเฉพาะการขยายตัวของการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบทั้งรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของผู้ส่งออกสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของโปแลนด์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางและยางพารา ซึ่งไทยส่งออกไปยังโปแลนด์เป็นมูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาท/ปี สินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมีการส่งออกเป็นมูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท/ปี และสินค้ารถจักรยานยน์และส่วนประกอบมีการส่งออกเป็นมูลค่าประมาณ 290 ล้านบาท/ปี

2. อุตสาหกรรมยานยนต์ของโปแลนด์ยังคงเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 ของ GDP มีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกว่า 1000 ราย และมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 2 แสนตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์โปแลนด์ในปี 2567 อาจมีการชะลอตัว ส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุมาจากการยุติการดำเนินงานโรงงานประกอบรถโดยสารขนาดใหญ่ที่เมือง Slupsk และ Wroclaw ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทแม่ที่ Scandia และ Volvo ที่จะ outsource การผลิตไปยังประเทศอื่น

 

ที่มา :

1. The Warsaw Voice
2. AutomotiveSuppliers.pl

de_DEGerman