ขนาด: ก- ก+

สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ
ประกาศขยายวันรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ” จำนวน 4 อัตรา

ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรม

           สำหรับข้าราชการหน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์ต้องการมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการคัาระหว่างประเทศ สามารถดาวน์โหลดหนังสือแสดงความจำนงขอโอนฯ ตามรายละเอียดด้านล่าง

           ท่านสามารถยื่นหนังสือตามรายละเอียด ดังนี้

สมัครงาน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
2. กรอกรายละเอียดตามรายการในเอกสารแนบ และอัปโหลดเพื่อส่งใบสมัคร

ฟอร์มสมัครงาน
Maximum upload size: 516MB