แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> สำหรับผู้ประกอบการ >> ตลาด >> อิสราเอล >> ตามติดสถานการณ์โลก
  • ตามติดสถานการณ์โลก
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบหารือ CEO บริษัท Sarine Technologies Ltd.
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 45 ...(12/12/60)
img
ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศอิสราเอล
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เดือนธันวาคม 2560 (11 – 15 ธันวาคม 2560)(11/12/60)
img
อิสราเอลและญี่ปุ่นขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนใหม่ระหว่างกัน
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 70 เดือนธันวาคม 2560 (11 - 15 ธันวาคม 2560)(11/12/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบหารือบริษัท Figaro Ronen Import & Market LTD.
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 44 ...(04/12/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบร้านอาหารไทย Tiger Lilly
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 43 ...(04/12/60)
img
OECD แจ้งเตือนความเสี่ยงอสังหาริมทรัพย์ในอิสราเอล
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 69 เดือน ธ.ค. 2560 (4 - 8 ธันวาคม 2560)(04/12/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า KITEX ISRAEL 2017
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 42 ...(01/12/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านธุรกิจการโรงแรมและร้านอาหาร HOTEX 2017
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 41 ...(30/11/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ISRAFOOD 2017
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 40 ...(29/11/60)
img
สภาพการณ์ด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเชคเกลของอิสราเอล
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 68 เดือนพฤศจิกายน 2560 (27 – 31 พฤศจิกายน 2560)(25/11/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบบริษัท Mor Brothers Ltd.
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 39 ...(22/11/60)
img
นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลอิสราเอลในปี 2018
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 67 เดือนพฤศจิกายน 2560 (20 – 24 พฤศจิกายน 2560)(20/11/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบร้านอาหารไทย Thai at Har Sinai
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 38 ...(18/11/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบหารือผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทยในประเทศอิสราเอล
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 37 ...(16/11/60)
img
President of Israel – Thailand Chamber of Commerce เข้าพบหารือ สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 36 ...(14/11/60)
img
อิสราเอลริเริ่มโครงการขนส่งสาธารณะด้วยรถระบบไฟฟ้า
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 66 เดือนพฤศจิกายน 2560 (13 – 17 พฤศจิกายน 2560)(13/11/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ACLIMA 2017
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 35 ...(10/11/60)
img
อิสราเอลตกลำดับ World Bank Doing Business Ranking ของปี 2018
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 65 เดือนพฤศจิกายน 2560 (6 – 10 พฤศจิกายน 2560)(05/11/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตทำอาหารไทยของ IWC Israel
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 34 ...(03/11/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Technology 2017 (the 24th International Exhibition for Industrial Technology)
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 33 ...(03/11/60)
img
อุตสาหกรรม Dairy Products ของอิสราเอล
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2560 (30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560)(31/10/60)
img
อุตสาหกรรม Dairy Products ของอิสราเอล
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2560 (30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560)(31/10/60)
img
IMF คาดการณ์เศรษฐกิจของอิสราเอลขยายตัวดีขึ้น
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 64 เดือนตุลาคม 2560 (30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560)(28/10/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ISPRINT 2017 ของประเทศอิสราเอล
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 32 ...(25/10/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบหารือหน่วยงาน The Israel Export & International Cooperation Institute
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 31 ...(24/10/60)
img
บริษัท Frutarom ของอิสราเอลเข้าซื้อบริษัท Mighty ของไทย
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 63 เดือนตุลาคม 2560 (23 – 27 ตุลาคม 2560)(23/10/60)
img
การแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของสินค้า Dairy Products ในอิสราเอล
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 62 เดือนตุลาคม 2560 (16 – 20 ตุลาคม 2560)(14/10/60)
img
เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของอิสราเอลเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 33 ของ GDP
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 61 เดือนตุลาคม 2560 (9 – 13 ตุลาคม 2560)(07/10/60)
img
คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจประเทศอิสราเอลในปี 2017
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ฉบับที่ 15 เดือนตุลาคม 2560 (2 – 6 ตุลาคม 2560)(04/10/60)
img
บริษัทธุรกิจด้าน Digital Farming ของอิสราเอลเติบโตได้ดี
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 60 เดือนตุลาคม 2560 (2 – 6 ตุลาคม 2560)(02/10/60)
Page 1 of 7
1 2 3 4 5 6 7 Next »
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1607962