แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> สำหรับผู้ประกอบการ >> ตลาด >> อิสราเอล >> ตามติดสถานการณ์โลก
  • ตามติดสถานการณ์โลก
img
การแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของสินค้า Dairy Products ในอิสราเอล
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 62 เดือนตุลาคม 2560 (16 – 20 ตุลาคม 2560)(14/10/60)
img
เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของอิสราเอลเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 33 ของ GDP
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 61 เดือนตุลาคม 2560 (9 – 13 ตุลาคม 2560)(07/10/60)
img
คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจประเทศอิสราเอลในปี 2017
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ฉบับที่ 15 เดือนตุลาคม 2560 (2 – 6 ตุลาคม 2560)(04/10/60)
img
บริษัทธุรกิจด้าน Digital Farming ของอิสราเอลเติบโตได้ดี
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 60 เดือนตุลาคม 2560 (2 – 6 ตุลาคม 2560)(02/10/60)
img
บริษัท start-up ของอิสราเอล มีรายได้กว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกันยายนปีนี้
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 59 เดือนกันยายน 2560 (25 – 29 กันยายน 2560)(29/09/60)
img
ภาวะเศรษฐกิจการค้าบ้านและที่อยู่อาศัยในประเทศอิสราเอล
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ฉบับที่ 14 เดือนกันยายน 2560 (18 – 22 กันยายน 2560)(21/09/60)
img
CPI ของอิสราเอลในเดือนสิงหาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 58 เดือนกันยายน 2560 (18 – 22 กันยายน 2560)(18/09/60)
img
อิสราเอลมีความพยายามให้มีการเปิดเสรีทางการค้าในสินค้านมมากขึ้น
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 57 เดือนกันยายน 2560 (11 – 15 กันยายน 2560)(15/09/60)
img
ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอลประกาศการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.1
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 56 เดือนกันยายน 2560 (4 – 8 กันยายน 2560)(07/09/60)
img
นโยบายการการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกของรัฐบาลอิสราเอล
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 55 เดือนสิงหาคม 2560 (28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560)(27/08/60)
img
ร้อยละ 33 ของร้านค้าจำหน่ายสินค้าอาหารในอิสราเอลละเมิดมาตรการควบคุมทางราคา
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 54 เดือนสิงหาคม 2560 (21 – 25 สิงหาคม 2560)(18/08/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบบริษัท Sarine Technologies Ltd. (เทคโนโลยีด้านสินค้าอัญมณี และเพชรพลอย)
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 30 ...(16/08/60)
img
มาตรการปิดฉลากสินค้าอาหาร Red Labels ของอิสราเอล
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 53 เดือนสิงหาคม 2560 (14 – 18 สิงหาคม 2560)(13/08/60)
img
อิสราเอลติดอันดับที่ 8 ของโลกในการผลิตสินค้ายุทธปัจจัย
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 52 เดือนสิงหาคม 2560 (7 – 11 สิงหาคม 2560)(06/08/60)
img
การค้าสินค้าเกษตรไทยในตลาดอิสราเอล
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ฉบับที่ 13 เดือนสิงหาคม 2560 (31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560)(30/07/60)
img
Digital Farming System เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรของอิสราเอล
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 51 เดือนสิงหาคม 2560 (31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560)(30/07/60)
img
เศรษฐกิจของอิสราเอลในไตรมาสแรกของปี 2017 ไม่โตเท่าที่คาดหวัง
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 50 เดือนกรกฎาคม 2560 (24 - 28 กรกฎาคม 2560)(23/07/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบหารือ President & CEO บริษัท Autoluxe Tires (Israel) Ltd.
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 29 ...(21/07/60)
img
อิสราเอลพัฒนาหุ่นยนต์แก้เหงาให้ผู้สูงอายุ
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 49 เดือนกรกฎาคม 2560 (17 - 21 กรกฎาคม 2560)(16/07/60)
img
ยอดการซื้อขาย ควบรวมกิจการในอุตสาหกรรม high – tech ของอิสราเอลลดลงเป็นประวัติการณ์
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 48 เดือนกรกฎาคม 2560 (10 - 14 กรกฎาคม 2560)(09/07/60)
img
ตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในอิสราเอล และโอกาสของสินค้าไทย
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม 2560 (3 – 7 กรกฎาคม 2560)(05/07/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Jovella 2017 ของอิสราเอล
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 28 ...(04/07/60)
img
ภาวะราคาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยตกวูบในอิสราเอล
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 47 เดือนกรกฎาคม 2560 (3 - 7 กรกฎาคม 2560)(01/07/60)
img
นักเศรษฐศาสตร์แจ้งเตือนภาวะ low productivity ของอิสราเอล
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 46 เดือนมิถุนายน 2560 (26 - 30 มิถุนายน 2560)(25/06/60)
img
สมาคมผู้ผลิตแห่งรัฐอิสราเอลแจ้งเตือนการแข็งค่าของเงินเชคเกลทำส่งออกลดมาก
รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 45 เดือนมิถุนายน 2560 (19 - 23 มิถุนายน 2560)(18/06/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า PORT 2 PORT 2017
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 27 ...(16/06/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบหารือ Federation of Israeli Chamber of Commerce (FICC)
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 26 ...(14/06/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ISDEF International Defense & HLS Expo 2017
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 25 ...(13/06/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าพบหารือ Honorary Vice Consul, Royal Thai Consulate General
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 24 ...(13/06/60)
img
สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าหรือ CEO บริษัท NCL International Logistics Public Company Limited และ CEO บริษัท Sure Logistics
รายงานการเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัฐอิสราเอล ฉบับที่ 23 ...(12/06/60)
Page 1 of 7
1 2 3 4 5 6 7 Next »
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1559295