http://edu2.ku.ac.th/forum |http://fatea.br/fatea/|http://moodle.ucn.edu.co/articles/
 
แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> สำหรับผู้ประกอบการ >> ASEAN >> ตามติดสถานการณ์โลก
  • ตามติดสถานการณ์โลก
img
ในเดือนสิงหาคมมีการนำเข้ารถยนต์มากขึ้น
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
(28/09/61)
img
ตลาดนมออร์แกนิคกำลังเติบโต
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
(28/09/61)
img
การส่งออกไม้ตั้งเป้าที่จะมีรายได้ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯก่อนกำหนด
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
(28/09/61)
img
ราคาพลังงานลมที่เพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณที่ดีต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศเวียดนาม
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
(28/09/61)
img
การปรับปรุงกฎระเบียบการนำเข้าสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
(28/09/61)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 24-28 กันยายน 2561
ผลผลิตของอุตสาหกรรมสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 3.3% (28/09/61)
img
เวียดนามเพิ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2561(26/09/61)
img
นักลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เร่งรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
(20/09/61)
img
บริษัทสิ่งทอและบริษัทเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
(20/09/61)
img
พลังงานหมุนเวียนกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทาย
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
(20/09/61)
img
เทคโนโลยีถูกจัดให้มีความสำคัญในหลายๆจังหวัด
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
(18/09/61)
img
3 ธุรกิจ startups ได้เข้าร่วมการประชุมของ WEF ASEAN
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
(18/09/61)
img
การลงทุนจากต่างประเทศในช่วง 8 เดือนของจังหวัด Hai Phong เพิ่มสูงขึ้นเกือบถึง 100 เปอร์เซ็น
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
(14/09/61)
img
ในเดือนสิงหาคม เวียดนามซื้อรถยนต์มากกว่า 20,500 คัน
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
(14/09/61)
img
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในจังหวัด Quang Bình
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
(14/09/61)
img
นายกรัฐมนตรีแนะนำแนวทางในการเพิ่มการผลิตและการส่งออก
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
(14/09/61)
img
รายได้จากการขายปลีกและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 ในรอบ 8 เดือน
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
(14/09/61)
img
นายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนจังหวัด Quang Binh เพื่อกระตุ้นการลงทุน
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
(07/09/61)
img
บริษัท Mitsubishi วางแผนที่จะลงทุนสร้างโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
(07/09/61)
img
ผู้ส่งออกข้าวจำเป็นต้องตอบสนองข้อกำหนดด้านคุณภาพของประเทศจีน เนื่องจากการส่งออกลดลง
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
(07/09/61)
img
บริษัท Vinacomin มีเป้าหมายที่จะผลิตถ่านหินให้ได้ 41 ล้านตัน ในปี 2562
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
(07/09/61)
img
ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 มีบริษัทจัดตั้งใหม่ 87,500 บริษัท
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
(07/09/61)
img
นายกรัฐมนตรีคาดว่า GDP มีแนวโน้มจะเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
(07/09/61)
img
ชาวเวียดนามนิยมกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2561(29/08/61)
img
งานจัดแสดงสินค้าเวียดนามในไทยครั้งที่ 3
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
(29/08/61)
Page 1 of 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next »
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานประจำปี | คู่มือการปฎิบัติงาน | รายงานผลการปฎิบัติงาน |หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อัตราแลกเปลี่ยน | ถาม-ตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ | รับเรื่องร้องเรียน | สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว | สมัครสมาชิกรับข่าวสาร | กฏหมาย | แผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1889147