แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> สำหรับผู้ประกอบการ >> ตลาด >> บราซิล >> ตามติดสถานการณ์โลก
  • ตามติดสถานการณ์โลก
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (16-22 ตค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (16-22 ตค. 60) ตัวเลขเศรษฐกิจชี้ว่าเศรษฐกิจของบราซิลกำลังฟื้นตัว(31/10/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (9-15 ตค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (9-15 ตค. 60) การเจรจาข้อตกลงการค้า Mercosur-EU ประสบกับภาวะชะงักงัน(21/10/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (2-8 ตค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (2-8 ตค. 60) IMF ชื่นชมมาตรการของรัฐบาลบราซิลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ(17/10/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (25 กย. - 1 ตค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (25 กย. - 1 ตค. 60) เศรษฐกิจภาพรวมของบราซิลในปี 2561 จะขยายตัวดีขึ้น(06/10/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (18 - 24 กย. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (18 - 24 กย. 60) WTO ให้บราซิลยกเลิกการอุดหนุนภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ(29/09/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (11 - 17 กย. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (11 - 17 กย. 60) ประธานาธิบดีบราซิลถูกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นเป็นครั้งที่สองในปีนี้(19/09/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (4 - 10 กย. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (4 - 10 กย. 60) ตัวเลขทางเศรษฐกิจของบราซิลชี้ว่าเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น(14/09/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (28 สค. - 3 กย. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (28 สค. - 3 กย. 60) ในไตรมาสที่ 2 ตัวเลขทางเศรษฐกิจของบราซิลปรับตัวดีขึ้น(09/09/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (21-27 สค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (21-27 สค. 60) รัฐบาลบราซิลประกาศแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ(31/08/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (14-20 สค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (14-20 สค. 60) รัฐบาลบราซิลใช้นโนบายงบประมาณแบบขาดดุลในปี 2560(23/08/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (7-13 สค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (7-13 สค. 60) บราซิลได้รับการลงทุนจากต่างประเทศ 78.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559(17/08/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (31 กค. - 6 สค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (31 กค. - 6 สค. 60) บราซิลปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกัน(08/08/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (24-30 กค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (24-30 กค. 60) ผลการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม Mercosur (Mercosur Summit)(01/08/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (17-23 กค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (17-23 กค. 60) บราซิลมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2560(25/07/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (10-16 กค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (10-16 กค. 60) บราซิลประสบกับภาวะเงินฝืดในเดือนมิถุนายน 2560(18/07/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (3-9 กค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (3-9 กค. 60) ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของบราซิลเดือนพฤษภาคม 2560 ปรับตัวดีขึ้น(11/07/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (26 มิย. - 2 กค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (26 มิย. - 2 กค. 60) ประเทศผู้ซื้อฯ เพิ่มความเข้มข้นการตรวจสอบเนื้อสัตว์จากบราซิล หลังสหรัฐฯ ห้ามการนำเข้า
(05/07/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (19 - 25 มิย. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (19 - 25 มิย. 60) สหรัฐฯ ห้ามการนำเข้าเนื้อวัวจากบราซิล(29/06/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (12 - 18 มิย. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (12 - 18 มิย. 60) อัตราเงินเฟ้อของบราซิลมีแนวโน้มปรับลดลงต่ำกว่าร้อยละ 4.50 ในปีนี้(20/06/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (5 - 11 มิย. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (5 - 11 มิย. 60) ธนาคารโลกระบุเศรษฐกิจของบราซิลจะขยายตัวเป็นบวกในปีนี้(12/06/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (29 พค. - 4 มิย. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (29 พค. - 4 มิย. 60) รัฐบาลประกาศว่าบราซิลหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแล้ว(06/06/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (22-28 พค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (22-28 พค. 60) บราซิลได้ดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนเมษายน 2560(30/05/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (15-21 พค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (15-21 พค. 60) ปัญหาทางการเมืองสั่นคลอนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศบราซิล(22/05/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (8-14 พค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (8-14 พค. 60) อัตราเงินเฟ้อของบราซิลปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.10 ในปีนี้(16/05/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (1-7 พค. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (1-7 พค. 60) บราซิลได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มมากขึ้นในเดือนเมษายนปีนี้(09/05/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (24-30 เมย. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (24-30 เมย. 60) บราซิลเริ่มดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อสัตว์ด้อยคุณภาพ(05/05/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (17-23 เมย. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (17-23 เมย. 60) บราซิลปรับเปลี่ยนนโยบายด้านอุตสาหกรรมรถยนต์(26/04/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (10-16 เมย. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (10-16 เมย. 60) บราซิลปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ(20/04/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (3-9 เมย. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (3-9 เมย. 60) เวเนซุเอลาอาจถูกขับออกจากกลุ่ม Mercosur (11/04/60)
img
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (27 มีค. - 2 เมย. 60)
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (27 มีค. - 2 เมย. 60) รัฐบาลบราซิลเชื่อว่าวิกฤติการส่งออกเนื้อสัตว์ด้อยคุณภาพของบราซิลได้ยุติลงแล้ว(05/04/60)
Page 2 of 8
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next »
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานประจำปี | คู่มือการปฎิบัติงาน | รายงานผลการปฎิบัติงาน |หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อัตราแลกเปลี่ยน
ถาม-ตอบ | แบบสำรวจความพึงพอใจ | รับเรื่องร้องเรียน | สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว | สมัครสมาชิกรับข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1758360