ข่าวเด่น        ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน        คู่มือการค้าการลงทุน        คลิปวิดิโอ        AEC News Alerts
logo   logo
สมัครสมาชิก DITP AEC CLUB Facebook กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> อาเซียน >> ตามติดสถานการณ์โลก
  • ตามติดสถานการณ์โลก
img
พฤติกรรมการซื้อเวียดนามเปลี่ยน
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2561(07/03/61)
img
ค้าปลีกเวียดนามเดือด
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2561

(07/03/61)
img
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจเวียดนาม (กุมภาพันธ์ 2018)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
รายงานตัวชี้วัดสำคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ในเดือนมากราคม - กุมภาพันธ์ปี 2018 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(05/03/61)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
ผลผลิตอุตสาหกรรมของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 17.9% ในเดือนมกราคม 2561(02/03/61)
img
เวียดนามท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจ
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑(02/03/61)
img
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในเวียดนามเป็นที่น่าสนใจ
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑(02/03/61)
img
อุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ และการประมงส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑(02/03/61)
img
การส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามพุ่งสูงขึ้น
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑(02/03/61)
img
การลักลอบนำเข้าน้ำตาล ส่งผลให้อุตสาหกรรมน้ำตาลเผชิญวิกฤติด้านราคาน้ำตาล
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑(02/03/61)
img
ร้านอาหารในเวียดนามเสี่ยงกับกฎหมายใหม่
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

(01/03/61)
img
การค้าสินค้าเกษตรเวียดนาม (มกราคม 2018)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรเวียดนามในเดทอนมกราคมปี 2018 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(01/03/61)
img
ต่างชาติครองผลิตอาหารสัตว์ในเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

(01/03/61)
img
การค้าสินค้าเกษตรเวียดนาม (ธันวาคม 2017)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรเวียดนามในปี 2017 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(01/03/61)
img
จีน : แหล่งวัตถุดิบเสื้อผ้ารายใหญ่ของเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2561(01/03/61)
img
เวียดนามออกกฎหมายโลจิสติกส์ใหม่
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2561

(01/03/61)
img
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม (มากราคม 2018 )
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนามในเดือนมากราคมปี 2018 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(01/03/61)
img
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจเวียดนาม (มากราคม 2018)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
รายงานตัวชี้วัดสำคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ในเดือนมากราคมปี 2018 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(01/03/61)
img
การค้าการลงทุนของเวียดนาม (มกราคมปี 2018)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
รายงานสถานการณ์การค้าการลงทุนของเวียดนามในเดือนมกราคม 2018 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(01/03/61)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
การประกาศแผนงบประมาณประจำปี 2018 ของสิงคโปร์(28/02/61)
img
เรื่มดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัด Thai Binh มูลค่า 24.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
(23/02/61)
img
มูลค่าการส่งออกพลาสติกของเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 15
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
(23/02/61)
img
รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงต่างๆ เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการนำเข้ารถยนต์ปลอดภาษี
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
(23/02/61)
img
รถยนต์ที่ประกอบในเวียดนามปรับราคาลง
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2561(23/02/61)
img
ธุรกิจเสริมความงามในเวียดนามกำลังมาแรง
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

(23/02/61)
img
เวียดนามมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจต่ำสุดในภูมิภาค
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2561(23/02/61)
Page 4 of 93
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next »
        สำนักงานในต่างประเทศ        Link ที่น่าสนใจ        แผนผังเว็บไซต์        
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-8218, 8219 และ 8220 โทรสาร 0-2547-4212
Website Policy| Privacy Policy | Website Security Policy