ข่าวเด่น        ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน        คู่มือการค้าการลงทุน        คลิปวิดิโอ        AEC News Alerts
logo   logo
สมัครสมาชิก DITP AEC CLUB Facebook กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> อาเซียน >> ตามติดสถานการณ์โลก
  • ตามติดสถานการณ์โลก
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561
GDP ของสิงคโปร์ขยายตัว 4.3% ในไตรมาสแรก ของปี 2561(12/05/61)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561
สิงคโปร์-เวียดนาม ลงนามบันทึกความเข้าใจ 6 ฉบับ(11/05/61)
img
การประชุมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมเม็ดมะม่วงหิมพานต์
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(11/05/61)
img
ชาวเวียดนามยินดีจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อรถสุดหรู
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(11/05/61)
img
กำลังซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(11/05/61)
img
ผลิตภาพของแรงงานเวียดนามต่ำสุดในภูมิภาค
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑(11/05/61)
img
ดัชนี CPI เวียดนามปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(04/05/61)
img
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 30
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(04/05/61)
img
ผู้ค้าเหล็กเวียดนามเรียกร้องยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(04/05/61)
img
มีการจัดตั้งวิสาหกิจใหม่กว่า 14,500 ราย ในเดือนเมษายน
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(04/05/61)
img
เวียดนามทำ FTAs มากที่สุดในโลก
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561(02/05/61)
img
เวียดนามส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้น
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561(02/05/61)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 23 - 27 เมษายน 2561
การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีของสิงคโปร์(27/04/61)
img
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่ง จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
(27/04/61)
img
การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดระหว่างรถยนต์นำเข้าและรถยนต์ที่ประกอบในประเทศ

รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ (27/04/61)
img
IMF ชี้ GDP ของเวียดนามปรับตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.6 ในปีนี้
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
(26/04/61)
img
Saigon Co.op เปิดร้านสะดวกซื้อกว่า 50 สาขา
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2561(26/04/61)
img
CVS ต่างชาติประสบความสำเร็จในนครโฮจิมินห์
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2561(26/04/61)
img
การส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังสหรัฐอเมริกาไตรมาสแรกมีอัตราเพิ่มขึ้น
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคต. กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
(26/04/61)
img
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจเวียดนาม (มีนาคม 2018)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
รายงานตัวชี้วัดสำคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ในเดือนมากราคม - มีนาคมปี 2018 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(25/04/61)
img
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม (มีนาคม 2018)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนามในช่วงมากราคม - มีนาคมปี 2018 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(25/04/61)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 16 - 20 เมษายน 2561
การส่งออกของสิงคโปร์ลดลง 0.8% ในเดือนมีนาคม 2561(22/04/61)
img
การค้าการลงทุนของเวียดนาม (กุมภาพันธ์ปี 2018)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
รายงานสถานการณ์การค้าการลงทุนของเวียดนามในช่วงมกราคม - กุมภาพันธ์ปี 2018 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(20/04/61)
img
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม (กุมภาพันธ์ 2018)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนามในช่วงมากราคม - กุมภาพันธ์ปี 2018 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(20/04/61)
Page 4 of 94
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next »
        สำนักงานในต่างประเทศ        Link ที่น่าสนใจ        แผนผังเว็บไซต์        
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-8218, 8219 และ 8220 โทรสาร 0-2547-4212
Website Policy| Privacy Policy | Website Security Policy