ข่าวเด่น        ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน        คู่มือการค้าการลงทุน        คลิปวิดิโอ        AEC News Alerts
logo   logo
สมัครสมาชิก DITP AEC CLUB Facebook กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> อาเซียน >> ตามติดสถานการณ์โลก
  • ตามติดสถานการณ์โลก
img
เกาหลีใต้เพิ่มการลงทุนในโฮจิมินห์
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2560(14/06/60)
img
เวียดนามพลาดเป้าการเติบโตปี 2560
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต. ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560(09/06/60)
img
จะมีศูนย์โลจิสติกส์ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้้าโขงหรือไม่?
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต. ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560(09/06/60)
img
สินค้าเวียดนามพยายามเข้าสู่เครือข่ายร้านค้าต่างประเทศขนาดใหญ่
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต. ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560(09/06/60)
img
อียูจับตาอาหารทะเลเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2560(07/06/60)
img
การส่งออกข้าวเวียดนามกลับมาดีขึ้น
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2560(07/06/60)
img
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 6.7: ความทาทายสําหรับเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560(02/06/60)
Page 20 of 87
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next »
        สำนักงานในต่างประเทศ        Link ที่น่าสนใจ        แผนผังเว็บไซต์        
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-8218, 8219 และ 8220 โทรสาร 0-2547-4212
Website Policy| Privacy Policy | Website Security Policy