ข่าวเด่น        ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน        คู่มือการค้าการลงทุน        คลิปวิดิโอ        AEC News Alerts
logo   logo
สมัครสมาชิก DITP AEC CLUB Facebook กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> อาเซียน >> ตามติดสถานการณ์โลก
  • ตามติดสถานการณ์โลก
img
ภาคอุตสาหกรรมเหล็กเติบโตร้อยละ 24
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(20/10/60)
img
ผู้ส่งออกผักและผลไม้เวียดนามต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัย
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(20/10/60)
img
ธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกมุ่งสู่ตลาดเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(20/10/60)
img
ธุรกิจค้าปลีกมีการหมุนเวียนของพนักงานสูง
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(20/10/60)
img
คาด GDP ของเวียดนามเติบโตร้อยละ 6.7 ในปี 2560
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(20/10/60)
img
การนำเข้าผักและผลไม้เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(20/10/60)
img
การค้าการลงทุนของเวียดนาม (กันยายน 2017)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
รายงานสถานการณ์การค้าการลงทุนของเวียดนาม ระหว่างมกราคม - กันยายน 2017 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(18/10/60)
img
สถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม (กันยายน 2017)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
รายงานสถานการณ์สินค้าข้าวเวียดนาม ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2017 (สคต. ณ นครโฮจิมินห์)(18/10/60)
img
เกาหลีใต้เปิดสตูดิโอสร้างภาพยนตร์ในโฮจิมินห์
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2560(18/10/60)
img
ต่างชาติแห่ลงทุนในภาคโลจิสติกส์เวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2560(18/10/60)
img
เวียดนามกำหนดเป้าหมายการส่งออกไม้มูลค่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(12/10/60)
img
เวียดนามเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(12/10/60)
img
ใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติในรูปแบบออนไลน์
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(12/10/60)
img
บริษัทซัมซุงให้ความสนใจอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(12/10/60)
img
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(12/10/60)
img
การแข่งขันที่เป็นธรรมเป็นกุญแจสำคัญสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 สคต.ฮานอย(12/10/60)
Page 19 of 94
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next »
        สำนักงานในต่างประเทศ        Link ที่น่าสนใจ        แผนผังเว็บไซต์        
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-8218, 8219 และ 8220 โทรสาร 0-2547-4212
Website Policy| Privacy Policy | Website Security Policy