ข่าวเด่น        ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน        คู่มือการค้าการลงทุน        คลิปวิดิโอ        AEC News Alerts
logo   logo
สมัครสมาชิก DITP AEC CLUB Facebook กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> อาเซียน >> ตามติดสถานการณ์โลก
  • ตามติดสถานการณ์โลก
img
เดือนตุลาคมอัตราเงินเฟ้อของเวียดนามใกล้ถึงระดับที่กำหนด
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(10/11/60)
img
เวียดนามควรลดการลงทุน FDI เพื่อสนับสนุนบริษัทภายในประเทศ
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(10/11/60)
img
รถยนต์ที่ผลิตในประเทศมีราคาถูกลงด้วยแรงจูงใจทางภาษี
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(10/11/60)
img
ภาคการเกษตรเป็นผู้นำในการส่งออก
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(10/11/60)
img
ปศุสัตว์และตลาดเนื้อสัตว์ของเวียดนามมีมูลค่า 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(10/11/60)
img
ดุลการค้าเกินดุล 1,230 ล้านเหรียญสหรัฐในรอบ 10 เดือน
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(10/11/60)
img
เครือข่ายร้านขายยาขยายตัว เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(10/11/60)
img
การชำระพิธีการศุลกากรผ่านระบบออนไลน์
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(10/11/60)
img
การพัฒนาตลาดอาหารทะเลในประเทศเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(10/11/60)
img
เวียดนามเร่งต่อสู้กับปัญหาการทำประมงแบบผิดกฎหมาย
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(03/11/60)
img
สมาคมอาหารเวียดนามปรับเพิ่มเป้าหมายการส่งออกข้าว
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(03/11/60)
img
เวียดนามส่งออกผลไม้ของไทยไปยังจีน
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(03/11/60)
img
การส่งออกเวียดนามมีมูลค่า 154.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(03/11/60)
img
การร่างนโยบายที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(03/11/60)
img
SMEs ขอความช่วยเหลือด้านการค้าระหว่างประเทศ
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(03/11/60)
img
FDI เวียดนามเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 สคต.ฮานอย(03/11/60)
Page 17 of 94
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next »
        สำนักงานในต่างประเทศ        Link ที่น่าสนใจ        แผนผังเว็บไซต์        
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-8218, 8219 และ 8220 โทรสาร 0-2547-4212
Website Policy| Privacy Policy | Website Security Policy