ข่าวเด่น        ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน        คู่มือการค้าการลงทุน        คลิปวิดิโอ        AEC News Alerts
logo   logo
สมัครสมาชิก DITP AEC CLUB Facebook กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> อาเซียน >> ตามติดสถานการณ์โลก
  • ตามติดสถานการณ์โลก
img
เวียดนามขาดแคลนโรงงานแปรรูปมะพร้าว
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน 2560(13/09/60)
img
เวียดนามเร่งการผลิตรถยนต์
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน 2560(13/09/60)
img
เวียดนามหวัง 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษดึงดูดเงินลงทุนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต. ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560(08/09/60)
img
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต. ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560(08/09/60)
img
กระตุ้นการลงทุนจากไทย
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต. ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560(08/09/60)
img
การลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นในเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต. ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560(08/09/60)
img
ราคาข้าวส่งออกเวียดนามลดลง
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560(06/09/60)
img
MPI เสนอการแบ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต. ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560(01/09/60)
img
ทางการเวียดนามกล่าวว่าข้อเสนอด้านภาษีของกระทรวงการคลังต้องมีการปรับเปลี่ยน
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต. ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560(01/09/60)
img
ต้นทุนการผลิตที่สูงและอัตราภาษีใหม่ สร้างภาระให้ธุรกิจเวียดนาม
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต. ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560(01/09/60)
img
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำเข้าผลไม้เพิ่มขึ้น
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต. ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560(01/09/60)
Page 12 of 87
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next »
        สำนักงานในต่างประเทศ        Link ที่น่าสนใจ        แผนผังเว็บไซต์        
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-8218, 8219 และ 8220 โทรสาร 0-2547-4212
Website Policy| Privacy Policy | Website Security Policy