http://edu2.ku.ac.th/forum |http://fatea.br/fatea/|http://moodle.ucn.edu.co/articles/
 
แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> สำหรับผู้ประกอบการ >> ตลาด >> อิตาลี >> ตามติดสถานการณ์โลก
  • ตามติดสถานการณ์โลก
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 8-12 กันยายน 2557 จาก สคร. โรม
โอกาสเติบโตของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอิตาลี(10/09/57)
img
BioAgri coop โอกาสความร่วมมือในสินค้าเกษตรอินทรีย์
โดย สคร มิลาน
บริษัท Bioagri co-op เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลโครงการ Organicity ภายใต้การอนุญาตของ European Union และรัฐบาลอิตาลี โดยได้รับการส...(09/09/57)
img
เศรษฐกิจสวิสเซอร์แลนด์ชะลอตัว & ธนาคารกลางยุโรป(Banca Centrale Europea) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย
เศรษฐกิจสวิสเซอร์แลนด์ชะลอตัว อัตราเติบโตศูนย์ในไตรมาส 2 vs ธนาคารกลางยุโรป(Banca Centrale Europea) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยจาก 0.15% เหลือ 0.05% ต่ำสุด...(06/09/57)
img
ข่าวประจำสัปดาห์จาก สคร มิลาน : อียู : รายได้ต่อเดือนในเยอรมันโตไม่เพียงพอในการกระตุ้นเศรษฐกิจเทียบกับอิตาลี
ข้อมูลจาก EuroStat ระบุรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยในอิตาลีอยู่ที่ 2,286 ยูโร(ยังไม่หักภาษี) ในขณะที่เยอรมัน รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่ได้รับสูงกว่าอิตาลีร้อยละ ...(30/08/57)
img
ข่าวเด่นประจำสับดาห์ 25-29 ส.ค. 2557 จากสคร. โรม
เศรษฐกิจอิตาลียังน่าเป็นห่วง ขนาดต้องลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร(29/08/57)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 18-22 สิงหาคม 2557 จาก สคร. โรม
รัสเซียเตรียมยกเลิกการนำเข้าเพิ่ม สินค้ารถยนต์และยา อิตาลีเสี่ยงสูญ ๘๐๐ ล้าน(22/08/57)
img
ข่าวเด่นอิตาลีรายสัปดาห์ (4-8 ส.ค. 57)
ธุรกิจชายทะเลในอิตาลีซบเซา เหตุสภาพอากาศแปรปรวน ความเคลื่อนไหวลดลงเกิน 70% ยังความสูญเสียกว่า 400 ล้านยูโร และ งดการจ้างงานกว่า 5 หมื่นราย
จาก ...(18/08/57)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 11-15 สิงหาคม 2557 จาก สคร. โรม
รัสเซียยกเลิกการนำเข้าสินค้าอาหารจาก EU ส่งผลกระทบอิตาลีค่อนข้างรุนแรง(14/08/57)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 4-8 สิงหาคม 2557 จาก สคร. โรม
เอทิฮัดตกลงใจซื้ออลิตาเลีย(08/08/57)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 28 ก.ค. - 1 ส.ค. 57 จาก สคร. โรม
ชาวอิตาเลียนกว่า 1/3 หันมานิยมซื้อสินค้าออนไลน์ โดยส่วนใหญ่ซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือ แทนคอมพิวเตอร์(01/08/57)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 จาก สคร. โรม
อาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพยังคงเป็นที่นิยมในอิตาลี(25/07/57)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 14-18 ก.ค. 2557 จาก สคร. โรม
ชาวนาอิตาเลียนไม่พอใจ ถูกข้าวกัมพูชา พม่าตีตลาด(18/07/57)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 7 - 11 ก.ค. 2557 จากสคร. โรม
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอิตาลีซบเซา(10/07/57)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 30 มิ.ย. - 4ก.ค. 2557 จากสคร. โรม
อัตราการว่างงานในอิตาลีเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยในเพศหญิงเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบสิบปี(04/07/57)
img
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 16-20 มิ.ย. 2557 จาก สคร. โรม
อิตาลีเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศ G7 ที่มีอัตราการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว(23/06/57)
Page 9 of 13
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานประจำปี | คู่มือการปฎิบัติงาน | รายงานผลการปฎิบัติงาน |หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อัตราแลกเปลี่ยน | ถาม-ตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ | รับเรื่องร้องเรียน | สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว | สมัครสมาชิกรับข่าวสาร | กฏหมาย | แผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1870549