แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> สำหรับผู้ประกอบการ >> ตลาด >> ฝรั่งเศส >> ตามติดสถานการณ์โลก
  • ตามติดสถานการณ์โลก
img
อนาคตของสารกำจัดวัชพืช Glyphosate ในสหภาพยุโรป
หลังจากการลงคะแนนเสียงที่แตกแยกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญในที่ประชุมของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในเรื่องการอนุญาตให้ใช้สารกำจัดวัชพืช Glypho...(21/11/60)
img
เครื่องสำอางผลิตเองได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
สมาพันธ์บริษัทผลิตภัณฑ์เสริมความงามรณรงค์ให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการเตรียมเครื่องสำอางผลิตเองโดยคำนึงถึงหลักสุขอนามัย เนื่องจากผู้บริโภคเ...(21/11/60)
img
ตลาดสินค้า Luxury ทั่วโลกกลับมาเติบโตอีกครั้ง หลังจากยอดการค้าชะลอตัวลงอย่างมากในปี 2559
จากการศึกษาของสำนักงาน Bain & Co ตลาดสินค้า Luxury น่าจะกลับมาเติบโตโดยรวมถึงร้อยละ 5 ในปี 2560 โดยยอดการค้ารวมอยู่ที่ 262 พันล้านยูโร เนื่องจากนักท่อ...(21/11/60)
img
การบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนภาคธุรกิจในฝรั่งเศส ทำให้ฝรั่งเศสเสียดุลการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2560
จากสถิติของกรมศุลกากรฝรั่งเศสยอดดุลการค้าของฝรั่งเศสติดลบเพิ่มขึ้น ฝรั่งเศสขาดดุลโดยรวมอยู่ที่ 61.7 พันล้านยูโรระหว่างช่วงตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560...(10/11/60)
img
สหภาพยุโรปกำลังจะกลับมาเป็นผู้นำเข้าข้าวโพดอันดับหนึ่งของโลก
ยุโรปประสบปัญหาปริมาณข้าวโพดตกต่ำในรอบห้าปี และจำเป็นต้องนำเข้าข้าวโพดปริมาณมากในช่วง 2560-2561 บราซิลน่าจะเป็นประเทศผู้ส่งออกที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุ...(10/11/60)
img
เศรษฐกิจฝรั่งเศสยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สามของปี 2560
GDP ของฝรั่งเศสขยายตัวขึ้นร้อยละ 0.5 โดยตรงกับเป้าหมายการเติบโตที่รัฐบาลตั้งไว้(06/11/60)
img
ฝรั่งเศสตกอยู่ในสถานการณ์ขาดแคลนเนย และสถานการณ์จะไม่ดีขึ้นก่อนมกราคม 2561
นาย Gérard Calbrix หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของสมาพันธ์อุตสาหกรรมนมแห่งชาติฝรั่งเศส กล่าวว่าสถานการณ์ตลาดเนยในฝรั่งเศสจะยังไม่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นก่อน...(01/11/60)
img
ฝรั่งเศสลงคะแนนเสียงกฎหมายภาษีน้ำอัดลมฉบับใหม่
ตามเนื้อความของผู้ตรวจสอบและรายงานตัวบทกฎหมาย มาตราการนี้มีเพื่อปกป้องสุขภาพของเด็กและเยาวชน และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของประชาชนต่อภาวะโรคอ้วน
(27/10/60)
img
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสกับโครงการกฎหมายใหม่ว่าด้วยราคาผลิตภัณฑ์การเกษตร
ในต้นปี 2561 คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของประธานาธิบดี Emmanuel Macron จะเสนอกฎหมายใหม่ว่าด้วย
ราคาผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ด้วยคำสั่งพ...(25/10/60)
img
จำนวนบริษัทที่ล้มละลายในฝรั่งเศสลดลงเป็นประวัติการณ์
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 จำนวนบริษัทที่ล้มละลายในฝรั่งเศสมีเพียง 10,830 บริษัท นับว่าเป็นจำนวนน้อยที่สุดต่อไตรมาสในรอบสิบปี
(25/10/60)
img
งานแสดงสินค้า Cosmetic 360 ณ กรุงปารีส
Cosmetic 360 เป็นงานแสดงสินค้าจัดโดยสมาคม Cosmetic Valley ผู้นำด้านคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์น้ำหอม และผลิตภัณฑ์เสริมความงามระดับโลก
(20/10/60)
img
ฝรั่งเศสตั้งงบประมาณจัดงานแสดงสินค้าโลก 2568 ไว้ประมาณ 3.5 พันล้านยูโร
หากฝรั่งเศสได้รับเลือกให้เป็นประเทศจัดงานแสดงสินค้าโลก ผู้รับจัดงานภาคเอกชนยินดีที่จะจัดหาเงินทุนในการจัดงาน การลงคะแนนเสียงโดยสมาชิกองค์การมหกรรมโลกจ...(20/10/60)
img
ชาวฝรั่งเศสจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคน้อยลง
ปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคที่ชาวฝรั่งเศสซื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยเปลี่ยนไป(12/10/60)
img
บริษัทแบรนด์เนมเริ่มปรับมาใช้รูปแบบธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทในสายแบรนด์เนมเริ่มปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่คำนึงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และเคารพธรรมชาติ
(06/10/60)
img
สถาบัน INSEE ยืนยันว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสจะกลับมาเติบโตอย่างรวดเร็ว
สถาบันวิจัยสถิติและเศรษฐกิจแห่งชาติฝรั่งเศส (INSEE) ประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจฝรั่งเศสในปี 2560 ไว้ที่ร้อยละ 1.8 สำหรับปี 2560 ทั้งนี้ภาคธุรกิจและภาค...(06/10/60)
img
ยอดการซื้อสินค้าออน์ไลน์ในฝรั่งเศสยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามข้อมูลของสมาพันธ์บริษัท e-commerce ยอดการซื้อสินค้าออนไลน์ในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น
รวมร้อยละ 11 จากไตรมาสก่อน โดยมูลค่ารวมอยู่ที่ 19.5 พันลานยูโร...(22/09/60)
img
เทคโนโลยี Virtual reality และ Augmented reality เริ่มเข้ามามีบทบาทในห้างร้านจำหน่ายสินค้า
เทคโนโลยีทั้งสองดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีจับจ่ายสินค้า แม้ว่าเทคโนโลยีจะยังอยู่ในจุดเริ่มต้น
แต่ก็ดูมีแนวโน้มที่ห้างร้านจะนำมาปรับใช้กับการจ...(22/09/60)
img
บริษัท Dress in the city นำระบบการฝากขายมาปัดฝุ่นใหม่
บริษัท Start up ชื่อ Dress in the city ซึ่งดำเนินธุรกิจด้วย pop-up store สาขาต่าง ๆ
โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับการขาย กำลังจะขยาย pop-up st...(15/09/60)
img
ข้าวสาลีฝรั่งเศสราคาลดลง แม้ว่าจะเก็บเกี่ยวได้มากขึ้น
ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวสาลีที่ผ่านมาของปี 2560 ฝรั่งเศสเก็บเกี่ยวข้าวสาลีได้มากขึ้นมากกว่าปีก่อน
แต่ราคาข้าวสาลีในตลาดอาจจะลดลงต่ำเนื่องจากข้าว...(15/09/60)
img
ปัญหาในด้านส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาจำหน่าย สำหรับผักผลไม้ออร์แกนิค
สมาพันธ์ผู้บริโภคฝรั่งเศส UFC ได้ตีพิมพ์รายงานว่าราคาร้อยละ 46 ของผักผลไม้ออร์แกนิคนั้น
เป็นผลมาจากผู้กระจายสินค้าที่ตั้งราคาสินค้าสูงเอง
(06/09/60)
img
บริการจัดเลือกเสื้อผ้าออนไลน์ ธุรกิจแนวใหม่ในฝรั่งเศส
บริษัท Start up หลายแห่งในฝรั่งเศสเริ่มทำธุรกิจให้บริการจัดเลือกเสื้อผ้าเพื่อให้ลองสวมใส่ที่บ้านก่อนซื้อจริง(06/09/60)
img
การปฏิรูปกฎหมายแรงงานฝรั่งเศสของนาย Macron
หลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีมาได้ 3 เดือน นาย Macron เริ่มดำเนินนโยบายการปฎิรูปกฎหมายแรงงาน(01/09/60)
img
การบริโภคผักและผลไม้ในฝรั่งเศสลดลง
การบริโภคผักและผลไม้โดยเฉลี่ยของชาวฝรั่งเศสลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยหนุ่มสาว
ส่วนหนึ่งมาจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ
(30/08/60)
img
ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต Auchan วางแผนดึงดูดลูกค้าเข้าร้าน ด้วยมุม La Cuisine des Gourmets
ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต Auchan วางแผนดึงดูดลูกค้าเข้าร้านด้วยมุม La Cuisine des Gourmets
การตั้งมุมครัวโดยมีเชฟประกอบอาหารประจำวันให้เห็น และสามารถ...(25/08/60)
img
ยุครุ่งเรืองของโปรตีนจากพืช
ณ ปัจจุบันตลาดอาหารโลกบริโภคโปรตีนโดยร้อยละ 70 เป็นโปรตีนจากสัตว์
แต่มีการคาดการณ์ว่าในปี 2604 โปรตีนจากสัตว์จะไม่เพียงพอต่อความต้องการโปรตีนขอ...(23/08/60)
img
บัญญัติ 6 ประการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคสินค้าชั้นสูง
บัญญัติ 6 ประการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคสินค้าชั้นสูง(18/08/60)
Page 2 of 4
« Previous 1 2 3 4 Next »
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานประจำปี | คู่มือการปฎิบัติงาน | รายงานผลการปฎิบัติงาน |หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อัตราแลกเปลี่ยน | ถาม-ตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ | รับเรื่องร้องเรียน | สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว | สมัครสมาชิกรับข่าวสาร | ร่างกฏหมายที่รับฟังความคิดเห็น | แผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1779729