แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> สำหรับผู้ประกอบการ >> อบรมสัมมนา >> เอกสาร/สรุปฝึกอบรม-สัมมนา
  • เอกสาร/สรุปฝึกอบรม-สัมมนา
img
การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก
ฟรี ขอเชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่จะก้าวสู่การเป็นผู่ส่งออก ระ...(06/12/60)
img
เอกสารการบรรยาย หัวข้อ "Logistics & Supply Chain และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ขอเชิญโหลดเอกสารการบรรยาย อาจารย์ กนก จุฑามณี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเ...(16/11/60)
img
เอกสารประกอบการสัมมนา หัวข้อ “เจาะตลาดจีน (สินค้าอาหาร) ออนไลน์” (Trading Food through Online)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(09/06/60)
img
เอกสารประกอบการสัมมนา หัวข้อ"Functional Food”
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(09/06/60)
img
เอกสารประกอบการเสวนาหัวข้อ “Food Innovation”
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(09/06/60)
img
เอกสารประกอบการสัมมนา หัวข้อ "“โอกาสทางการค้าสินค้าออร์แกนิค”
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (09/06/60)
img
เอกสารประกอบการสัมมนา หัวข้อ "Trading food through tradeKorea.com"
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(09/06/60)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "ส่องโอกาสเปิดประตูการค้า CLMV"
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ PHOENIX FORUM ROOM 1 – 3
IMPACT ARENA EXHIBITION & CONVENTION CENTER เมืองทองธานี(06/06/60)
img
“Green Logistics : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า”
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (04/10/59)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "Inside K-Jewelry & Design – Story from Beautiful Korea"
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 14 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(19/09/59)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "Export Clinic ครั้งที่ 3/2559 : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ" ตลาดอาเซียน
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 15 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(19/09/59)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "Export Clinic ครั้งที่ 3/2559 : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ" ตลาดแอฟริกา
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 15 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(19/09/59)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "Export Clinic ครั้งที่ 3/2559 : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ" ตลาดยุโรป
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 15 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(19/09/59)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "Export Clinic ครั้งที่ 3/2559 : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ" ตลาดลาตินอเมริกา
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 15 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(19/09/59)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "Export Clinic ครั้งที่ 3/2559 : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ" ตลาดจีน
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 15 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(19/09/59)
img
“Green Logistics : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า”
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
(19/09/59)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "Export Clinic ครั้งที่ 3/2559 : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ" ตลาดสหรัฐอเมริกา ณ นครโตรอนโต
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 15 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(15/09/59)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "Export Clinic ครั้งที่ 3/2559 : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ" ตลาดสหรัฐอเมริกา ณ นครชิคาโก
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 15 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(15/09/59)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "Export Clinic ครั้งที่ 3/2559 : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ" ตลาดสหรัฐอเมริกา
นวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 15 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี(15/09/59)
img
Seminar on the U.S. Organic Market
เรื่อง "Seminar on the U.S. Organic Market"
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน เท่านั้น
ณ ห้องประช...(16/08/59)
img
เอกสารประกอบการสัมมนา "ศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดอาเซียน"
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก(25/04/59)
img
เอกสารประกอบการสัมมนา “ตลาด India : ขุมทองเศรษฐกิจโลกและโอกาสการค้าของไทย” 2
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(26/02/59)
img
เอกสารประกอบการสัมมนา “ตลาด India : ขุมทองเศรษฐกิจโลกและโอกาสการค้าของไทย” 1
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (26/02/59)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดโลก : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ" ตลาดจีน(รวมฮ่องกงและไต้หวัน)
สัมมนา"พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดโลก : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ"
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ โรงแรม คอ...(27/01/59)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดโลก : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ" ตลาดยุโรป
สัมมนา"พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดโลก : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ"
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ โรงแรม คอ...(27/01/59)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดโลก : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ" ตลาดอาเซียน
สัมมนา"พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดโลก : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ"
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ โรงแรม คอ...(27/01/59)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดโลก : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ" ตลาดอเมริกาเหนือ
สัมมนา"พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดโลก : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ"
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ โรงแรม คอ...(27/01/59)
img
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา "พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดโลก : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ"ตลาดลาตินอเมริกา
สัมมนา"พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาดโลก : เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ"
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ โรงแรม คอ...(27/01/59)
Page 1 of 4
1 2 3 4 Next »
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานประจำปี | คู่มือการปฎิบัติงาน | รายงานผลการปฎิบัติงาน |หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อัตราแลกเปลี่ยน
ถาม-ตอบ | แบบสำรวจความพึงพอใจ | รับเรื่องร้องเรียน | สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว | สมัครสมาชิกรับข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1757119