http://edu2.ku.ac.th/forum |http://fatea.br/fatea/|http://moodle.ucn.edu.co/articles/
 
แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> สำหรับผู้ประกอบการ >> อบรมสัมมนา >> ฝึกอบรม-สัมมนา
  • ฝึกอบรม-สัมมนา
img
เจาะขุมทรัพย์แดนมังกร นำสินค้าไทยบุกตลาด รู้ก่อน รวยก่อน
การสัมมนาเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการในการค้ากับประเทศจีน(24/09/58)
img
“The Key to Success in Japan Senior Market 2015”
สัมมนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในตลาดญี่ปุ่น(23/09/58)
img
งานสัมมนาเรื่อง "แนวโน้มความต้องการสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของผู้สูงอายุในญี่ปุ่น"
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 สิงหาคม 2558 รับสมัครเพียง 100 เท่านั้น(10/08/58)
img
สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “เจาะลึกตลาดญี่ปุ่น : Active People = Active Life Style”
สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ กลุ่มงานพัฒนาช่องทางการตลาด และสำนักงานตัวแทนส่งเสริมการค้า ณ เม...(21/07/58)
img
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง”ความรู้พื้นฐานการทำธุรกิจนำเข้า” (สนใจคลิกเลย)
วันที่ 20–21 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) สอบถาม 02-512-0093-104 ต่อ 360, 687(16/07/58)
img
เสวนาในหัวข้อเรื่อง “โอกาสทางการค้าของไทยในอินเดียตะวันออก”
สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเซีย กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “โอกาสทางการค้าของไทยใน...(15/07/58)
img
ขอเชิญศิษย์ Smart Exporter ร่วมงานเสวนาและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30-16.30 น. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) สอบถามโทร. 02-512-0093-104 ต่อ 360(07/07/58)
img
ฝึกอบรม เรื่อง “ลดความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ”
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. จำนวน 30 ท่าน (ค่าสมัครท่านละ 600 บาท) สอบถาม 0-2512-0093-104 ต่อ 360 และ 698 Email: saiphinc@ditp.go.th(02/07/58)
img
การเสวนา “จุดเริ่มต้นและแนวทางทำธุรกิจระหว่างไทย-ปากีสถาน”
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.30 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ถ.รัชดาภิเษก (25/06/58)
img
สัมมนาเรื่อง “อัพเดทดูไบ : รุกรับปรับกลยุทธ์ก่อนใครเพื่อชัยชนะทางการค้า”
สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศร่วมกับกับสภานักธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “อัพเดทดูไบ:รุกรับปรับกลยุทธ์ก่อน...(11/06/58)
img
ฝึกอบรมเรื่อง “การชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิตและการศึกษา UCP.600
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. รับสมัครจำนวน 30 ท่าน (ค่าสมัครท่านละ 600 บาท) สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2512-0093-104 ต่อ 360 และ 698(04/06/58)
img
โครงการสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรม...อีกหนึ่งกลยุทธ์เพ่อการส่งออก"
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองคืความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก เป...(27/05/58)
img
การสัมมนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์และความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาด ไปประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV)”
การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่มห่ม แฟชั่น อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องหนัง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เน้นภาคแรงงา...(08/05/58)
img
งานสัมมนาเรื่อง "Custom Clearance Technics to Russia & CIS Countries"
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-20 เมษายน 2558 รับสมัครเพียง 100 ท่านเท่านั้น(31/03/58)
img
ฝึกอบรมเรื่อง “ทักษะเจรจาการค้า”
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. รับสมัครจำนวน 30 ท่าน (ค่าสมัครท่านละ 600 บาท) สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2512-0093-104 ต่อ 360 และ 687...(20/03/58)
img
“ภาวะราคาน้ำมันผันผวนกับโอกาสการส่งออกไทยไปกลุ่มประเทศ MENA”
ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกผันผวน โอกาสทางการค้าในกลุ่มประเทศกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA - Middle East and North Africa) ยังมีอ...(11/03/58)
img
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ : เครื่องมือยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยในยุคโลกร้อน"
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. รับสมัครเพียง 100 ท่านเท่านั้น(26/02/58)
img
หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 125
วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 16.45 น. รับสมัครจำนวน 100 ท่าน (ค่าสมัครท่านละ 5,000 บาท) สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2512-0093-104 ต่อ 360 และ 698
img
สัมมนาเรื่อง"ถอดรหัส Mega Trends 2020 : โอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต"
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 มีนาคม 2558 รับสมัครเพียง 100 ท่าน เท่านั้น!!!(06/02/58)
img
สัมมนาเรื่อง "กฏระเบียบการนำเข้าอาหารฮาลาลสู่ตลาดอินโดนีเซีย"
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2558 รับสมัครเพียง 100 ท่าน เท่านั้น !!!!(06/02/58)
img
ฝึกอบรมเรื่อง “เอกสารธนาคารในการส่งออกและนำเข้า” รุ่นที่ 10
วันที่ 24-25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.45 น. รับจำนวน 30 ท่าน (ค่าสมัครท่านละ 600 บาท) สอบถามได้ที่ 0-2512-0093-104 ต่อ 360 และ 687
(28/01/58)
img
"หลักสูตร ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter รุ่นที่ 15"
เรียนเฉพาะวันศุกร์และเสาร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-5131909 ต่อ 360(22/01/58)
img
เจาะลึกตลาด ASEAN 2015
การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นับเป็นประเด็นท้าทายต่อธุรกิจ SMEs ไทย เนื่องจากประเทศอาเซียนจะเป็นเสมือนตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีกา...(22/01/58)
img
สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มตลาดสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและงานแต่งงานในประเทศญี่ปุ่น”
กรุณาสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 02-513-1904 02-511-5501 หรือ E-mail: chongkumag@ditp.go.th ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 รับจำนวน 100 ท่าน โดยไ...(16/12/57)
img
“งานแสดงสินค้า: ช่องทางจำหน่ายที่ต้องวางแผน” (Marketing in Fair)
สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "งานแสดงสินค้า: ช่องทางจำหน่ายที่ต้องวางแผน" (Marketing in Fair) ในร...(19/11/57)
img
บริหารการเงินและภาษีอย่างไร ให้ธุรกิจก้าวไกลสู่สากล
สถาบันองค์ความรู้ฯ ขอเชิญชวนนักธุรกิจ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เข้าร่วมสัมมนาฯ ในวันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น(19/11/57)
img
เสวนาเรื่อง เจาะลึกตลาดกัมพูชา
จัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ(14/11/57)
img
สัมมนาเจาะลึกตลาดยุโรป
จัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (05/11/57)
img
เสวนาเจาะลึกตลาดจีน : โอกาสการใช้ประโยชน์เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ และการค้า e-commerce ในประเทศจีน
จัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ(05/11/57)
img
กรมส่งเสริมฯจัดสัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์...เครื่องมือบุกตลาดสากลในยุคโลกร้อน”
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดการสัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์….เครื่องมือบุกตลาดสากลในยุคโลกร้อน” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ย. 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ...(05/11/57)
Page 4 of 6
« Previous 1 2 3 4 5 6 Next »
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานประจำปี | คู่มือการปฎิบัติงาน | รายงานผลการปฎิบัติงาน |หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อัตราแลกเปลี่ยน | ถาม-ตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ | รับเรื่องร้องเรียน | สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว | สมัครสมาชิกรับข่าวสาร | กฏหมาย | แผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1866574