http://edu2.ku.ac.th/forum |http://fatea.br/fatea/|http://moodle.ucn.edu.co/articles/
 
แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> สำหรับผู้ประกอบการ >> อบรมสัมมนา >> ฝึกอบรม-สัมมนา
  • ฝึกอบรม-สัมมนา
img
เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561
เชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 80 ท่านเท่านั้น 2 วัน 1,000 บาท ท่านจะได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ...(06/07/61)
img
การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก
เชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน ท่านละ 1,000 บาท เรื่อง การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องส...(24/05/61)
img
หลักสูตร "ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter 4.0 Plus" รุ่นที่ 16
เชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน อบรมระหว่างวันที่ 17 พ.ค. - 20 ก.ค. 61 อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (...(11/04/61)
img
หลักสูตร
เชิญสมัครผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ที่จะก้าวไปสู่การส่งออก สมัครเรียนรู้พื้นฐานของการส่งออก หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที...(11/04/61)
img
เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จ
เชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 80 ท่านเท่านั้น 2 วัน 1,000 บาท ท่านจะได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ...(22/03/61)
img
เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จ
เชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่านเท่านั้น 2 วัน 1,000 บาท ท่านจะได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ...(05/01/61)
img
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 131
เชิญสมัครผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ที่จะก้าวไปสู่การส่งออก สมัครเรียนรู้พื้นฐานของการส่งออก หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่น...(03/01/61)
img
การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก
ฟรี ขอเชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่จะก้าวสู่การเป็นผู่ส่งออก ระ...(06/12/60)
img
โครงการฝึกอบรม "เสริสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ (Express Exporter Plus)"
ฟรี เชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 200 ราย หัวข้อที่น่าเรียนรู้ "พูดดี ขายคล่อง ด้วยเทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ" และหัวข้อ "Logistics & Supply Cha...(30/10/60)
img
เรื่อง "เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก (Express Exporter) รุ่นที่ 7
ฟรี เชิญสมัคร ด่วน รับจำนวนจำกัด 200 ราย เท่านั้น ห้องอบรม ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) ระหว่างวันที่ 2...(30/10/60)
img
การสัมมนา ““Style”แฟชั่นสู่ตลาดสแกนดิเนเวีย”
จัดขึ้นในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง MR 216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยMr. Choke Arder...(12/10/60)
img
โครงการจัดกิจกรรม “ Export Clinic 2017 : เจาะลึกโอกาสตลาดต่างประเทศกับกูรูพาณิชย์”
จัดขึ้นในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้อง MR214 – 215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยเจ้าหน้าที่ส...(12/10/60)
img
หัวข้อ "อาหารสำเร็จรูปรุกตลาด CLMV
ฟรี เชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 150 ราย ในหัวข้อ อาหารสำเร็จรูปรุกตลาด CLMV เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างป...(13/09/60)
img
เรื่อง เจาะลึกเศรษฐกิจ ปี 60 และส่งออกไทย SMEs ควรระวัง
ฟรี เชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 150 ราย วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้...(12/09/60)
img
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 5 - 15 อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค...(04/09/60)
img
โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 5
วันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ (อบรมฟรี) สมัครด่วน !!!! เข้ม เต็ม ครบไปกับหัวข้อ พูดได้ขายดีด้วยเทคนิคเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ Log...(18/08/60)
img
โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 4
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแจ๊ส โซเทล (อบรมฟรี) สมัครด่วน !!!! เข้ม เต็ม ครบไปกับหัวข้อ พูดได้ขายดีด้วยเทคนิคเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ Logis...(18/08/60)
img
โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 3
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเบย์ สมุทรปราการ (อบรมฟรี) สมัครด่วน !!!! เข้ม เต็ม ครบไปกับหัวข้อ พูดได้ขายดีด้วยเทคนิคเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ...(18/08/60)
img
"การบริหารจัดการความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ"
ฟรี เชิญสมัครด่วน โครงการฝึกอบรม "การบริหารจัดการความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30.-15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมสั...(11/08/60)
img
"จับกระแสการค้า & การลงทุนยุค Thailand 4.0 : The New Economic Frontier"
ฟรี เชิญสมัครด่วน สัมมนา "จับกระแสการค้า & การลงทุนยุค Thailand 4.0 : The New Economic Frontier" ในวัันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30.-15.30 น. ณ ...(11/08/60)
img
สัมมนาฟรีเรื่อง "จะขายของออนไลน์เริ่มได้อย่างไร"
6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี เวลา 8.30-16.30 น กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตามลิ้ง (04/08/60)
img
เร่ง เร็ว แรง แซงคู่แข่งการค้า ด้วยนวัตกรรมไอที
ด่วน (ฟรี)เชิญสมัครเข้าร่วมการเสวนา "เร่ง เร็ว แรง แซงคู่แข่งการค้า ด้วยนวัตกรรมไอที" วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) สถาบ...(25/07/60)
img
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนางาน "โอกาสของสินค้าอาหารและธุรกิจบริการร้านอาหารของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา"
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://application.ditp.go.th/activity/index/detail?activityid=6243
ติดต่อสอบถาม : 02-507-8300 , 02-507-8394 (20/07/60)
img
“เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการค้าออนไลน์ Canon Smart Online SME” หัวข้อเรื่อง อาหารสำเร็จรูป
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ ห้องสัมมนา 4 (Auditorium) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)(09/06/60)
img
“เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการค้าออนไลน์ Canon Smart Online SME” หัวข้อเรื่อง Fashion Accessory
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ ห้องสัมมนา 4 (Auditorium) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)(09/06/60)
img
“เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการค้าออนไลน์ Canon Smart Online SME” หัวข้อเรื่องBeauty Product
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ ห้องสัมมนา 4 (Auditorium) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)(09/06/60)
img
“เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการค้าออนไลน์ Canon Smart Online SME” หัวข้อเรื่อง เครื่องหนัง
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ ห้องสัมมนา 4 (Auditorium) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)(09/06/60)
img
“เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการค้าออนไลน์ Canon Smart Online SME” หัวข้อเรื่อง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ ห้องสัมมนา 4 (Auditorium) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)(09/06/60)
img
“เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการค้าออนไลน์ Canon Smart Online SME” หัวข้อเรื่อFood Products/Package
วันอังคารที่ 11 กรกรฎาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ ห้องสัมมนา 4 (Auditorium) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
(09/06/60)
img
เรื่อง “เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก (Express Exporter)
รีบสมัครด่วน โอกาสทองสำหรับผู้สนใจก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เรียนรู้ขั้นพื้นฐานพัฒนาต่อ ยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพต่อไป
กลุ่ม...(07/06/60)
Page 1 of 6
1 2 3 4 5 6 Next »
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานประจำปี | คู่มือการปฎิบัติงาน | รายงานผลการปฎิบัติงาน |หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อัตราแลกเปลี่ยน | ถาม-ตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ | รับเรื่องร้องเรียน | สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว | สมัครสมาชิกรับข่าวสาร | กฏหมาย | แผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1887468