แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ1 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ2 แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ3
Home >> สำหรับผู้ประกอบการ >> ตลาด >> อินเดีย >> กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
  • กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด

รายงานผลโครงการ business Matching & Selling Mission ณ เมืองกูวาฮาตี รัฐอัสสัม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมนำคณะผู้แทนการค้าไทยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เดินทางไปเจรจาการค้ากับนักธุรกิจอินเดีย ระหว่างวันที่ 14-17 กันยา...(05/10/58)

รายงานผลโครงการ Business Matching & Selling Mission ณ เมืองสุราต รัฐคุชราต
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมนำคณะผู้แทนการค้าไทยกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง เดินทางไปเจรจาการค้ากับนัก...(05/10/58)

Home Expo 2015
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Home Expo 2015 ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2558 ณ India Expo Centre and Mart, G...(18/03/58)

IPHEX 2015
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน IPHEX ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย(13/03/58)

Global Exhibition on Services
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยขอเชิญผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมงาน Global Exhibition on Services ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2558 ณ...(12/03/58)

The Growth Net 3rd
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม The Growth Net 3rd ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณร...(12/02/58)

PLASTINDIA 2015
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยขอเชิญผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมงาน PLASTINDIA 2015 ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2015 ณ Gandhinagr...(07/01/58)

India IT Show 2015
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน India IT Show 2015 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2015 ณ Hotel Kempinski เมือ...(05/01/58)
Page 1 of 2
1 2 Next »
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000, Thailand Tel. +66 2507 7999 e-mail: tiditp@ditp.go.th
Copyright © 2013, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand. All rights reserved.

Website Policy  |   Privacy Policy   |   Website Security Policy  

W3C

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1346597